DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
MHTML

Konvertera NUMBERS till MHTML via Java

NUMBERS till MHTML Java konvertering för att konvertera enstaka eller flera sidor till MHTML med lokalt Java-bibliotek.

Konvertera NUMBERS till MHTML med Java

Hur konverterar man NUMBERS till MHTML? Med Aspose.Cells for Java bibliotek kan du enkelt konvertera NUMBERS till MHTML programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Java kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Java Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från Maven och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Spara NUMBERS till MHTML i Java online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar NUMBERS till MHTML i Java.

Följ de enkla stegen för att konvertera NUMBERS till MHTML. Ladda upp din NUMBERS-fil och spara den sedan som MHTML-fil. För både NUMBERS-läsning och MHTML-skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata MHTML innehåll och formatering kommer att vara identisk med det ursprungliga NUMBERS-dokumentet.

Gratis app och provkod för att konvertera NUMBERS till MHTML online
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Hur man konverterar NUMBERS till MHTML via Java

Java-utvecklare kan enkelt konvertera NUMBERS till MHTML på bara några rader kod.

 1. Ladda NUMBERS-filen med en instans av Workbook-klassen
 2. Konvertera NUMBERS till MHTML genom att anropa Workbook.save-metoden

Java bibliotek för att konvertera NUMBERS till MHTML

Vi är värd för våra Java-paket i Maven förråd. ‘Aspose.Cells for Java’ är en vanlig JAR-fil som innehåller byte-kod. Vänligen följ steg-för-steg instruktioner om hur du installerar det i din Java utvecklarmiljö.

Systemkrav

Innan du kör Java konverteringskällkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
 • Hämta senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera NUMBERS till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

NUMMER TILL BMP (Bitmappsbild)
NUMMER TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
NUMMER TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
NUMMER TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
NUMMER TILL MD (Markdown Language)
NUMMER TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
NUMMER TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
NUMMER TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
NUMMER TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
NUMMER TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
NUMMER TILL TIFF (Taggad bildformat)
NUMMER TILL TSV (Tab-separerade värden)
NUMMER TILL TXT (Textdokument)
NUMMER TILL XLS (Excel binärt format)
NUMMER TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
NUMMER TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
NUMMER TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
NUMMER TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
NUMMER TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
NUMMER TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
NUMMER TILL XML (Extensible Markup Language)
NUMMER TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
NUMMER TILL JSON (JavaScript-objektnotation)
NUMMER TILL JPEG (JPEG Bild)