DOCX JPG PDF XML NUMBERS
 Product Family
SPREADSHEETML

Konvertera NUMBERS till SPREADSHEETML via Java

NUMBERS till SPREADSHEETML Java-konvertering för att konvertera enstaka eller flera sidor till SPREADSHEETML med hjälp av lokalt Java-bibliotek.

Så här konverterar du TAL till Kalkylblad med Java

För att rendera NUMBERS till SPREADSHEETML kommer vi att använda

Aspose.Cells for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera TAL till Kalkylblad via Java

Java-utvecklare kan enkelt konvertera NUMBERS-filen till SPREADSHEETML på bara några rader kod.

 1. Ladda NUMBERS-filen med en instans av Workbook-klassen1. Ring Workbook.save-metoden1. Passera utdatasökväg med SPREADSHEETML-tillägget & SaveFormat som parametrar1. Kontrollera den angivna sökvägen för den resulterande SPREADSHEETML-filen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för omvandlingen Java, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.
 

NUMMER till SPREADSHEETML Java Källkod för omvandling

// ladda NUMBERS-filen i en instans av Workbook
Workbook book = new Workbook("template.numbers");
// spara NUMBERS som Kalkylblad
book.save("output.spreadsheetml", SaveFormat.AUTO);  
  
 
 • NUMBERS till SPREADSHEETML Live Demos

  Konvertera NUMBERS till SPREADSHEETML just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din NUMBERS-fil, den kommer omedelbart att konverteras till SPREADSHEETML.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Java Kalkylarksmanipulationsbibliotek

  Excel API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och återge Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  NUMBERS Vad är NUMBERS filformatet

  Filerna med .numbers-tillägget liknar .xlsx-filerna. Numbers-filerna skapas med hjälp av Apple iWork Numbers-kalkylprogram. Apple iWork Numbers är en enhetsprogramvara för iWork Productivity Suite. iWork Productivity Suite motsvarar Microsoft Office Suite som används på Windows-datorer.

  Läs mera

  SPREADSHEETML Vad är SPREADSHEETML filformatet

  {{spreadsheetml}}

  Läs mera