DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
BMP

Konvertera ODS till BMP till Java

Höghastighetsbibliotek Java för att konvertera ODS till BMP. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera ODS, BMP och många andra format med Java.

Konvertera ODS till BMP med Java

Hur konverterar jag ODS till BMP? Med Aspose.Cells for Java bibliotek kan du enkelt konvertera ODS till BMP programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Java kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Java Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, den kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val att utbyta dokument i industristandardformat. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från Maven och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Spara ODS till BMP i Java

Följande exempel visar hur man konverterar ODS till BMP i Java.

Följ de enkla stegen för att konvertera ODS till BMP. Ladda upp din ODS-fil och spara den sedan som BMP-fil. För både ODS läsning och BMP skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata BMP innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet ODS.

Exempelkod för att konvertera ODS till BMP
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Hur man konverterar ODS till BMP via Java

Behöver du konvertera ODS-filer till BMP programmatiskt? Java-utvecklare kan enkelt konvertera ODS till BMP på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for Java’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Java-projekt.
 3. Ladda ODS-filen med en instans av Workbook-klassen.
 4. Konvertera ODS till BMP genom att anropa Workbook.save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från ODS till BMP.

Java bibliotek för att konvertera ODS till BMP

Vi är värd för våra Java-paket i Maven förråd. ‘Aspose.Cells for Java’ är en vanlig JAR-fil som innehåller byte-kod. Vänligen följ steg-för-steg instruktioner om hur du installerar det i din Java utvecklarmiljö.

Systemkrav

Innan du kör Java konverteringskällkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
 • Hämta senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.

ODS Vad är ODS filformatet

Filer med tillägget .ods står för OpenDocument Spreadsheet Document-format som kan redigeras av användaren. Data lagras i ODF-filen i rader och kolumner. Det är XML-baserat format och är en av flera undertyper i familjen Open Document Formats (ODF). Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna som publiceras och underhålls av OASIS. Ett antal applikationer på Windows såväl som andra operativsystem kan öppna ODS-filer för redigering och manipulering, inklusive Microsoft Excel, NeoOffice och LibreOffice. ODS-filer kan också konverteras till andra kalkylbladsformat, som XLS, XLSX och andra av olika applikationer.

Läs mera

BMP Vad är BMP filformatet

Filer med filtillägget .BMP representerar bitmappsbildfiler som används för att lagra digitala bitmappsbilder. Dessa bilder är oberoende av grafikkort och kallas även enhetsoberoende bitmappsfilformat (DIB). Denna oberoende tjänar syftet att öppna filen på flera plattformar som Microsoft Windows och Mac. Filformatet BMP kan lagra data som tvådimensionella digitala bilder i både svartvitt och färgformat med olika färgdjup.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera ODS till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

ODS TILL BMP (Bitmappsbild)
ODS TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
ODS TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
ODS TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
ODS TILL MD (Markdown Language)
ODS TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
ODS TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
ODS TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
ODS TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
ODS TILL TIFF (Taggad bildformat)
ODS TILL TSV (Tab-separerade värden)
ODS TILL TXT (Textdokument)
ODS TILL XLS (Excel binärt format)
ODS TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
ODS TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
ODS TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
ODS TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
ODS TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
ODS TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
ODS TILL XML (Extensible Markup Language)
ODS TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
ODS TILL JSON (JavaScript-objektnotation)
ODS TILL JPEG (JPEG Bild)