DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
JSON

Konvertera ODS till JSON via Java

ODS till JSON Java konvertering för att konvertera enstaka eller flera sidor till JSON med hjälp av lokalt Java-bibliotek.

Konvertera ODS till JSON med Java

Hur konverterar man ODS till JSON? Med Aspose.Cells for Java bibliotek kan du enkelt konvertera ODS till JSON programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Java kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Java Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från Maven och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Spara ODS till JSON på Java Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar ODS till JSON i Java.

Följ de enkla stegen för att konvertera ODS till JSON. Ladda upp din ODS-fil och spara den sedan som JSON-fil. För både ODS läsning och JSON skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata JSON innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet ODS.

Gratis app och provkod för att konvertera ODS till JSON online
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Hur man konverterar ODS till JSON via Java

Java-utvecklare kan enkelt konvertera ODS till JSON på bara några rader kod.

 1. Ladda ODS-filen med en instans av Workbook-klassen
 2. Konvertera ODS till JSON genom att anropa metoden Workbook.save

Java bibliotek för att konvertera ODS till JSON

Vi är värd för våra Java-paket i Maven förråd. ‘Aspose.Cells for Java’ är en vanlig JAR-fil som innehåller byte-kod. Vänligen följ steg-för-steg instruktioner om hur du installerar det i din Java utvecklarmiljö.

Systemkrav

Innan du kör Java konverteringskällkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
 • Hämta senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera ODS till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

ODS TILL BMP (Bitmappsbild)
ODS TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
ODS TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
ODS TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
ODS TILL MD (Markdown Language)
ODS TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
ODS TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
ODS TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
ODS TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
ODS TILL TIFF (Taggad bildformat)
ODS TILL TSV (Tab-separerade värden)
ODS TILL TXT (Textdokument)
ODS TILL XLS (Excel binärt format)
ODS TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
ODS TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
ODS TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
ODS TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
ODS TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
ODS TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
ODS TILL XML (Extensible Markup Language)
ODS TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
ODS TILL JSON (JavaScript-objektnotation)
ODS TILL JPEG (JPEG Bild)