DOCX JPG PDF XML TXT
 Product Family
XLAM

Konvertera TXT till XLAM via Java

TXT till XLAM Java-konvertering för att konvertera enstaka eller flera sidor till XLAM med hjälp av lokalt Java-bibliotek.

Så här konverterar du TXT till XLAM med Java

För att rendera TXT till XLAM kommer vi att använda

Aspose.Cells for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera TXT till XLAM via Java

Java-utvecklare kan enkelt konvertera TXT-fil till XLAM på bara några rader kod.

 1. Ladda TXT-fil med en instans av Workbook-klassen1. Ring Workbook.save-metoden1. Passera utdatasökväg med XLAM-tillägg och SaveFormat som parametrar1. Kontrollera den angivna sökvägen för den resulterande XLAM-filen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för omvandlingen Java, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.
 

TXT till XLAM Java omvandlingskällkod

// ladda TXT-filen i en instans av Workbook
Workbook book = new Workbook("template.txt");
// spara TXT som XLAM
book.save("output.xlam", SaveFormat.AUTO);  
  
 
 • TXT till XLAM Conversion Live Demos

  Konvertera TXT till XLAM just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din TXT-fil, den konverteras omedelbart till XLAM.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Java Kalkylarksmanipulationsbibliotek

  Excel API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och återge Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  TXT Vad är TXT filformatet

  En fil med tillägget .TXT representerar ett textdokument som innehåller vanlig text i form av rader. Stycken i ett textdokument känns igen av vagnreturer och används för bättre arrangemang av filinnehåll. Ett standardtextdokument kan öppnas i alla textredigerare eller ordbehandlingsprogram på olika operativsystem. All text som finns i en sådan fil är i läsbart format och representeras av teckensekvenser.

  Läs mera

  XLAM Vad är XLAM filformatet

  XLAM är en Macro-aktiverad Excel-tilläggsfil som används för att lägga till nya funktioner i Excel. Ett tillägg är ett tilläggsprogram som kör ytterligare kod och ger ytterligare funktioner för Excel-kalkylblad. XLAM-filer lagras med tillägget .xlam. XLAM-filer är XML-baserade filer som liknar XLSM- och XLSX-filformat och sparas med ZIP-komprimering för att minska den totala filstorleken.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera TXT till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  TXT TILL BMP (Bitmappsbild)
  TXT TILL CSV (Kommaseparerade värden)
  TXT TILL DIF (Datautbytesformat)
  TXT TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  TXT TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
  TXT TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  TXT TILL JPEG (JPEG-bild)
  TXT TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
  TXT TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  TXT TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  TXT TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  TXT TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  TXT TILL TIFF (Taggad bildformat)
  TXT TILL TSV (Tab-separerade värden)
  TXT TILL XLM (Excel makrofil)
  TXT TILL XLS (Excel binärt format)
  TXT TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  TXT TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
  TXT TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
  TXT TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
  TXT TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
  TXT TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
  TXT TILL JSON (JavaScript-objektnotation)