DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
XLAM

Konvertera XLS till XLAM till Java

Höghastighetsbibliotek Java för att konvertera XLS till XLAM. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera XLS, XLAM och många andra format med Java.

Konvertera XLS till XLAM med Java

Hur konverterar jag XLS till XLAM? Med Aspose.Cells for Java bibliotek kan du enkelt konvertera XLS till XLAM programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Java kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Java Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, den kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val att utbyta dokument i industristandardformat. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från Maven och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Spara XLS till XLAM i Java

Följande exempel visar hur man konverterar XLS till XLAM i Java.

Följ de enkla stegen för att konvertera XLS till XLAM. Ladda upp din XLS-fil och spara den sedan som XLAM-fil. För både XLS läsning och XLAM skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata XLAM innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet XLS.

Exempelkod för att konvertera XLS till XLAM
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Hur man konverterar XLS till XLAM via Java

Behöver du konvertera XLS-filer till XLAM programmatiskt? Java-utvecklare kan enkelt konvertera XLS till XLAM på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for Java’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Java-projekt.
 3. Ladda XLS-filen med en instans av Workbook-klassen.
 4. Konvertera XLS till XLAM genom att anropa Workbook.save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från XLS till XLAM.

Java bibliotek för att konvertera XLS till XLAM

Vi är värd för våra Java-paket i Maven förråd. ‘Aspose.Cells for Java’ är en vanlig JAR-fil som innehåller byte-kod. Vänligen följ steg-för-steg instruktioner om hur du installerar det i din Java utvecklarmiljö.

Systemkrav

Innan du kör Java konverteringskällkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
 • Hämta senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.

XLS Vad är XLS filformatet

Filer med tillägget XLS representerar det binära filformatet i Excel. Sådana filer kan skapas av Microsoft Excel såväl som andra liknande kalkylbladsprogram som OpenOffice Calc eller Apple Numbers. Filer som sparas av Excel är känd som Workbook där varje arbetsbok kan ha ett eller flera kalkylblad. Data lagras och visas för användare i tabellformat i kalkylblad och kan sträcka sig över numeriska värden, textdata, formler, externa dataanslutningar, bilder och diagram. Applikationer som Microsoft Excel låter dig exportera arbetsboksdata till flera olika format inklusive PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS och flera andra. Filformatet XLS ersattes med ett mer öppet och strukturerat format, XLSX, med lanseringen av Microsoft Excel 2007. De senaste versionerna ger fortfarande stöd för att skapa och läsa XLS-filer, även om XLSX nu är förstahandsvalet.

Läs mera

XLAM Vad är XLAM filformatet

XLAM är en makroaktiverad tilläggsfil som används för att lägga till nya funktioner i kalkylblad. Ett tillägg är ett tilläggsprogram som kör ytterligare kod och ger ytterligare funktionalitet för kalkylblad. XLAM-filer lagras med tillägget .xlam. XLAM-filer är XML-baserade filer som liknar filformaten XLSM och XLSX och sparas med ZIP-komprimering för att minska den totala filstorleken.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera XLS till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

XLS TILL BMP (Bitmappsbild)
XLS TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
XLS TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
XLS TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
XLS TILL MD (Markdown Language)
XLS TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
XLS TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
XLS TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
XLS TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
XLS TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
XLS TILL TIFF (Taggad bildformat)
XLS TILL TSV (Tab-separerade värden)
XLS TILL TXT (Textdokument)
XLS TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
XLS TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
XLS TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
XLS TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
XLS TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
XLS TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
XLS TILL XML (Extensible Markup Language)
XLS TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
XLS TILL JSON (JavaScript-objektnotation)
XLS TILL JPEG (JPEG Bild)