DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
MARKDOWN

Konvertera XLSM till MARKDOWN till Java

Höghastighetsbibliotek Java för att konvertera XLSM till MARKDOWN. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera XLSM, MARKDOWN och många andra format med Java.

Konvertera XLSM till MARKDOWN med Java

Hur konverterar jag XLSM till MARKDOWN? Med Aspose.Cells for Java bibliotek kan du enkelt konvertera XLSM till MARKDOWN programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Java kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Java Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från Maven och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Spara XLSM till MARKDOWN på Java Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar XLSM till MARKDOWN i Java.

Följ de enkla stegen för att konvertera XLSM till MARKDOWN. Ladda upp din XLSM-fil och spara den sedan som MARKDOWN-fil. För både XLSM läsning och MARKDOWN skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata MARKDOWN innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet XLSM.

Gratis app och provkod för att konvertera XLSM till MARKDOWN online
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Hur man konverterar XLSM till MARKDOWN via Java

Behöver du konvertera XLSM-filer till MARKDOWN programmatiskt? Java-utvecklare kan enkelt konvertera XLSM till MARKDOWN på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for Java’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Java-projekt.
 3. Ladda XLSM-filen med en instans av Workbook-klassen.
 4. Konvertera XLSM till MARKDOWN genom att anropa Workbook.save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från XLSM till MARKDOWN.

Java bibliotek för att konvertera XLSM till MARKDOWN

Vi är värd för våra Java-paket i Maven förråd. ‘Aspose.Cells for Java’ är en vanlig JAR-fil som innehåller byte-kod. Vänligen följ steg-för-steg instruktioner om hur du installerar det i din Java utvecklarmiljö.

Systemkrav

Innan du kör Java konverteringskällkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
 • Hämta senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.

XLSM Vad är XLSM filformatet

Filer med tillägget XLSM är en typ av kalkylbladsfiler som stöder makron. Ur applikationssynpunkt är ett makro en uppsättning instruktioner som används för att automatisera processer. Ett makro används för att registrera de steg som utförs upprepade gånger och underlättar utförandet av åtgärderna genom att köra makrot igen. Makron programmeras med Microsoft:s Visual Basic for Applications (VBA) från Excel-arbetsboken med hjälp av Visual Basic Editor och kan köras/felsökas direkt därifrån.

Läs mera

MARKDOWN Vad är MARKDOWN filformatet

Textfiler skapade med Markdown-språkdialekter sparas med filtillägget .md eller .MARKDOWN. MD-filer sparas i vanligt textformat som använder Markdown-språk som också inkluderar inline textsymboler, som definierar hur en text kan formateras som indrag, tabellformatering, typsnitt och rubriker. MD-filer kan konverteras till HTML med ett program som heter Markdown. Markdown-språket släpps av John Gruber.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera XLSM till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

XLSM TILL BMP (Bitmappsbild)
XLSM TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
XLSM TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
XLSM TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
XLSM TILL MD (Markdown Language)
XLSM TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
XLSM TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
XLSM TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
XLSM TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
XLSM TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
XLSM TILL TIFF (Taggad bildformat)
XLSM TILL TSV (Tab-separerade värden)
XLSM TILL TXT (Textdokument)
XLSM TILL XLS (Excel binärt format)
XLSM TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
XLSM TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
XLSM TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
XLSM TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
XLSM TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
XLSM TILL XML (Extensible Markup Language)
XLSM TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
XLSM TILL JSON (JavaScript-objektnotation)
XLSM TILL JPEG (JPEG Bild)