DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XLS

Konvertera XLSX till XLS via Java

XLSX till XLS Java-konvertering för att konvertera enstaka eller flera sidor till XLS med hjälp av lokalt Java-bibliotek.

Så här konverterar du XLSX till XLS med Java

För att rendera XLSX till XLS kommer vi att använda

Aspose.Cells for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera XLSX till XLS via Java

Java-utvecklare kan enkelt konvertera XLSX-fil till XLS på bara några rader kod.

 1. Ladda XLSX-fil med en instans av Workbook-klassen1. Ring Workbook.save-metoden1. Passera utdatasökväg med XLS-tillägg och SaveFormat som parametrar1. Kontrollera den angivna sökvägen för den resulterande XLS-filen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för omvandlingen Java, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.
 

XLSX till XLS Java omvandlingskällkod

 
 • XLSX till XLS Conversion Live Demos

  Konvertera XLSX till XLS just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din XLSX-fil, den konverteras omedelbart till XLS.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Java Kalkylarksmanipulationsbibliotek

  Excel API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och återge Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  XLSX Vad är XLSX filformatet

  XLSX är ett välkänt format för Microsoft Excel-dokument som introducerades av Microsoft i och med lanseringen av Microsoft Office 2007. Baserat på strukturen organiserad enligt Open Packaging-konventionerna som beskrivs i del 2 av OOXML-standarden ECMA-376, är det nya formatet ett zip-paket som innehåller ett antal XML-filer. Den underliggande strukturen och filerna kan undersökas genom att helt enkelt packa upp .xlsx-filen.

  Läs mera

  XLS Vad är XLS filformatet

  Filer med XLS-tillägg representerar Excel Binary File Format. Sådana filer kan skapas av Microsoft Excel såväl som andra liknande kalkylprogram som OpenOffice Calc eller Apple Numbers. Fil som sparas av Excel kallas arbetsbok där varje arbetsbok kan ha ett eller flera kalkylblad. Data lagras och visas för användare i tabellformat i kalkylblad och kan sträcka sig över numeriska värden, textdata, formler, externa dataanslutningar, bilder och diagram. Applikationer som Microsoft Excel låter dig exportera arbetsboksdata till flera olika format inklusive PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS och flera andra. XLS-filformatet ersattes med ett mer öppet och strukturerat format, XLSX, med lanseringen av Microsoft Excel 2007. De senaste versionerna ger fortfarande stöd för att skapa och läsa XLS-filer, även om XLSX är förstahandsvalet för användning nu.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera XLSX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  XLSX TILL BMP (Bitmappsbild)
  XLSX TILL CSV (Kommaseparerade värden)
  XLSX TILL DIF (Datautbytesformat)
  XLSX TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  XLSX TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
  XLSX TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  XLSX TILL JPEG (JPEG-bild)
  XLSX TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
  XLSX TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLSX TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  XLSX TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  XLSX TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  XLSX TILL TIFF (Taggad bildformat)
  XLSX TILL TSV (Tab-separerade värden)
  XLSX TILL TXT (Textdokument)
  XLSX TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLSX TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
  XLSX TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
  XLSX TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
  XLSX TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
  XLSX TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
  XLSX TILL JSON (JavaScript-objektnotation)