DOCX JPG PDF XML XLT
 Product Family
XLAM

Konvertera XLT till XLAM via Java

XLT till XLAM Java-konvertering för att konvertera enstaka eller flera sidor till XLAM med hjälp av lokalt Java-bibliotek.

Så här konverterar du XLT till XLAM med Java

För att rendera XLT till XLAM kommer vi att använda

Aspose.Cells for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera XLT till XLAM via Java

Java-utvecklare kan enkelt konvertera XLT-fil till XLAM på bara några rader kod.

 1. Ladda XLT-fil med en instans av Workbook-klassen1. Ring Workbook.save-metoden1. Passera utdatasökväg med XLAM-tillägg och SaveFormat som parametrar1. Kontrollera den angivna sökvägen för den resulterande XLAM-filen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för omvandlingen Java, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.
 

XLT till XLAM Java konverteringskällkod

// ladda XLT-filen i en instans av Workbook
Workbook book = new Workbook("template.xlt");
// spara XLT som XLAM
book.save("output.xlam", SaveFormat.AUTO);  
  
 
 • XLT till XLAM Conversion Live Demos

  Konvertera XLT till XLAM just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din XLT-fil, den konverteras omedelbart till XLAM.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Java Kalkylarksmanipulationsbibliotek

  Excel API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och återge Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  XLT Vad är XLT filformatet

  Filer med filtillägget .XLT är mallfiler skapade med Microsoft Excel som är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office-paketet. Microsoft Office 97-2003 stödde att skapa nya XLT-filer samt att öppna dessa. Den senaste versionen av Excel kan fortfarande öppna detta gamla formatmallfiler. En sådan mallfil används för att snabbt skapa nya Excel-filer med standarddata och inställningar som sidformatering, teckenstorlek, marginaler, diagram, etc som kan sparas ytterligare som nya .XLS-filer.

  Läs mera

  XLAM Vad är XLAM filformatet

  XLAM är en Macro-aktiverad Excel-tilläggsfil som används för att lägga till nya funktioner i Excel. Ett tillägg är ett tilläggsprogram som kör ytterligare kod och ger ytterligare funktioner för Excel-kalkylblad. XLAM-filer lagras med tillägget .xlam. XLAM-filer är XML-baserade filer som liknar XLSM- och XLSX-filformat och sparas med ZIP-komprimering för att minska den totala filstorleken.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera XLT till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  XLT TILL BMP (Bitmappsbild)
  XLT TILL CSV (Kommaseparerade värden)
  XLT TILL DIF (Datautbytesformat)
  XLT TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  XLT TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
  XLT TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  XLT TILL JPEG (JPEG-bild)
  XLT TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
  XLT TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLT TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  XLT TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  XLT TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  XLT TILL TIFF (Taggad bildformat)
  XLT TILL TSV (Tab-separerade värden)
  XLT TILL TXT (Textdokument)
  XLT TILL XLM (Excel makrofil)
  XLT TILL XLS (Excel binärt format)
  XLT TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLT TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
  XLT TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
  XLT TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
  XLT TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
  XLT TILL JSON (JavaScript-objektnotation)