DOCX JPG PDF XML XLTM
 Product Family
BMP

Konvertera XLTM till BMP via Java

XLTM till BMP Java-konvertering för att konvertera enstaka eller flera sidor till BMP med hjälp av lokalt Java-bibliotek.

Så här konverterar du XLTM till BMP med Java

För att rendera XLTM till BMP kommer vi att använda

Aspose.Cells for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd konverteringsplattform API for Java. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera XLTM till BMP via Java

Java-utvecklare kan enkelt konvertera XLTM-fil till BMP på bara några rader kod.

 1. Ladda XLTM-fil med en instans av Workbook1. Välj standard eller valfritt kalkylblad från samlingen1. Skapa och ställ in objektet för ImageOrPrintOptions1. Skapa SheetRender med Worksheet & ImageOrPrintOptions-objekt1. Ring SheetRender.toImage-metoden för att spara resultatet i BMP-format

Systemkrav

Innan du kör källkoden för omvandlingen Java, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.- Hämta den senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.
 

XLTM till BMP Java konverteringskällkod

// ladda XLTM-filen som ska renderas
Workbook workbook = new Workbook("sourceFile.xltm");
// komma åt standardkalkylbladet från samlingen
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);
// definiera parametrar för den resulterande bilden
ImageOrPrintOptions options = new ImageOrPrintOptions();
options.setOnePagePerSheet(true);
options.setImageType(ImageType.BMP);
// konvertera kalkylblad till bild i BMP-format
SheetRender renderer = new SheetRender(worksheet, options);
renderer.toImage(0, "output.bmp");  
 
 • XLTM till BMP Conversion Live Demos

  Konvertera XLTM till BMP just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats. Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din XLTM-fil, den konverteras omedelbart till BMP.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  Java Kalkylarksmanipulationsbibliotek

  Excel API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och återge Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  XLTM Vad är XLTM filformatet

  XLTM-filtillägget representerar filer som genereras av Microsoft Excel som makroaktiverade mallfiler. XLTM-filer liknar XLTX i annan struktur än att de senare inte stöder att skapa mallfiler med makron. Sådana mallfiler används för att generera och ställa in layout, formatering och andra inställningar tillsammans med makron för att underlätta att skapa liknande XLSX-filer då.

  Läs mera

  BMP Vad är BMP filformatet

  Filer med filtillägget .BMP representerar bitmappsbildfiler som används för att lagra digitala bitmappsbilder. Dessa bilder är oberoende av grafikkort och kallas även enhetsoberoende bitmappsfilformat (DIB). Detta oberoende tjänar syftet att öppna filen på flera plattformar som Microsoft Windows och Mac. BMP-filformatet kan lagra data som tvådimensionella digitala bilder i både svartvitt och färgformat med olika färgdjup.

  Läs mera

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera XLTM till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  XLTM TILL CSV (Kommaseparerade värden)
  XLTM TILL DIF (Datautbytesformat)
  XLTM TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
  XLTM TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
  XLTM TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
  XLTM TILL JPEG (JPEG-bild)
  XLTM TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
  XLTM TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLTM TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
  XLTM TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  XLTM TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
  XLTM TILL TIFF (Taggad bildformat)
  XLTM TILL TSV (Tab-separerade värden)
  XLTM TILL TXT (Textdokument)
  XLTM TILL XLM (Excel makrofil)
  XLTM TILL XLS (Excel binärt format)
  XLTM TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLTM TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
  XLTM TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
  XLTM TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
  XLTM TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
  XLTM TILL JSON (JavaScript-objektnotation)