DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
XLTM

Konvertera XLTX till XLTM via Java

XLTX till XLTM Java konvertering för att konvertera enstaka eller flera sidor till XLTM med hjälp av lokalt Java-bibliotek.

Konvertera XLTX till XLTM med Java

Hur konverterar man XLTX till XLTM? Med Aspose.Cells for Java bibliotek kan du enkelt konvertera XLTX till XLTM programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Java kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Java Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från Maven och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Spara XLTX till XLTM på Java Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar XLTX till XLTM i Java.

Följ de enkla stegen för att konvertera XLTX till XLTM. Ladda upp din XLTX-fil och spara den sedan som XLTM-fil. För både XLTX läsning och XLTM skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata XLTM innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet XLTX.

Gratis app och provkod för att konvertera XLTX till XLTM online
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Hur man konverterar XLTX till XLTM via Java

Java-utvecklare kan enkelt konvertera XLTX till XLTM på bara några rader kod.

 1. Ladda XLTX-filen med en instans av Workbook-klassen
 2. Konvertera XLTX till XLTM genom att anropa metoden Workbook.save

Java bibliotek för att konvertera XLTX till XLTM

Vi är värd för våra Java-paket i Maven förråd. ‘Aspose.Cells for Java’ är en vanlig JAR-fil som innehåller byte-kod. Vänligen följ steg-för-steg instruktioner om hur du installerar det i din Java utvecklarmiljö.

Systemkrav

Innan du kör Java konverteringskällkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
 • Hämta senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera XLTX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

XLTX TILL BMP (Bitmappsbild)
XLTX TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
XLTX TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
XLTX TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
XLTX TILL MD (Markdown Language)
XLTX TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
XLTX TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
XLTX TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
XLTX TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
XLTX TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
XLTX TILL TIFF (Taggad bildformat)
XLTX TILL TSV (Tab-separerade värden)
XLTX TILL TXT (Textdokument)
XLTX TILL XLS (Excel binärt format)
XLTX TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
XLTX TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
XLTX TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
XLTX TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
XLTX TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
XLTX TILL XML (Extensible Markup Language)
XLTX TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
XLTX TILL JSON (JavaScript-objektnotation)
XLTX TILL JPEG (JPEG Bild)