XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Java
MHT

Slå samman NUMBERS till MHT via Java

Höghastighetsbibliotek Java för sammanslagning av NUMBERS till MHT. Använd vår excel-konvertering API för att utveckla plattformsoberoende programvara på hög nivå i Java. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image och många andra Excel-format.

Slå samman NUMBERS till MHT med Java

Hur slår jag samman NUMBERS till MHT? Med Aspose.Cells for Java bibliotek kan du enkelt slå samman NUMBERS till MHT programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for Java kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. Java Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från Maven och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Slå samman NUMBERS till MHT i Java Online gratis

Följande exempel visar hur man slår samman NUMBERS till MHT i Aspose.Cells for Java.

Följ de enkla stegen för att slå samman NUMBERS till MHT. Ladda upp dina filer, anrop Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer och spara den sedan i MHT-fil. Om du utvecklar kod i Java blir detta enklare än det låter. Se Java exempel som slår samman NUMBERS till MHT.

Gratis online för att slå samman NUMBERS till MHT i Java
Select two files
Output format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.combine(new Workbook("Combine.xlsx"));
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Hur man slår samman NUMBERS till MHT via Java

Behöver du slå samman NUMBERS till MHT programmatiskt? Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med Aspose.Cells for Java API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Installera ‘Aspose.Cells for Java’.
 • Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Java-projekt.
 • Ladda NUMBERS-filen med Workbook-klassen.
 • Anropa Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer.
 • Anrop Workbook.Save-metoden och skicka ut filnamnet som en parameter.
 • Nu kan du öppna och använda utdatafilen i Microsoft Office, Adobe PDF eller något annat kompatibelt program.

Java bibliotek för att slå samman NUMBERS till MHT

Vi är värd för våra Java-paket i Maven förråd. ‘Aspose.Cells for Java’ är en vanlig JAR-fil som innehåller byte-kod. Vänligen följ steg-för-steg instruktioner om hur du installerar det i din Java utvecklarmiljö.

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
 • Hämta senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven.

NUMBERS Vad är NUMBERS filformatet

Filerna med tillägget .numbers klassificeras som kalkylbladsfiltyp, det är därför de liknar .xlsx-filerna; men Numbers-filerna skapas med hjälp av Apple iWork Numbers kalkylprogram. Apple iWork Numbers är en enhetsprogramvara för iWork Productivity Suite. iWork Productivity Suite motsvarar Microsoft Office Suite som används på Windows-datorer. Därför kan vi säga att Numbers som är tillgänglig för MacOS också är en konkurrent till Microsoft Excel. På samma sätt, Microsoft Excel, NUMBERS-filen kan också innehålla tabeller, diagram och formler.

Läs mera

MHT Vad är MHT filformatet

En fil med filtillägget .mht är ett MIME-aktiverat arkiveringsfilformat som innehåller olika typer av data i en enda fil. Den kan lagra data som text, bilder, sidstil i form av CSS-filer, JavaScript och andra resurser som inbäddade resurser i den. MHT-filer, med MIME-typ message/rfc822, kapslar in allt innehåll i en HTML-fil som en enda arkivfil för lagring vid arkivering på lagringsenheter. Programvaruapplikationer som Microsoft Word låter dig konvertera dina WORD-dokument till MHT genom att exportera som MHT-fil. MHT-filer kan öppnas med populära webbläsare som Microsoft Internet Explore och Google Chrome.

Läs mera

Andra sammanslagningsformat som stöds

Med hjälp av Java kan man också slå samman nummer till många andra filformat inklusive.

Slå samman NUMBERS till DOCX (Microsoft Word-dokument)
Slå samman NUMBERS till SQL (Structured Query Language)
Slå samman NUMBERS till EMF (Förbättrat metafilformat)
Slå samman NUMBERS till GIF (Grafiskt utbytesformat)
Slå samman NUMBERS till HTML (Hyper Text Markup Language)
Slå samman NUMBERS till MD (Markdown Language)
Slå samman NUMBERS till MHTML (Arkivformat för webbsidor)
Slå samman NUMBERS till ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
Slå samman NUMBERS till PDF (Portabelt dokumentformat)
Slå samman NUMBERS till PNG (Bärbar nätverksgrafik)
Slå samman NUMBERS till SVG (Skalbar vektorgrafik)
Slå samman NUMBERS till TIFF (Taggad bildformat)
Slå samman NUMBERS till TSV (Tab-separerade värden)
Slå samman NUMBERS till XLS (Excel binärt format)
Slå samman NUMBERS till XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
Slå samman NUMBERS till XLT (Microsoft Excel-mall)
Slå samman NUMBERS till XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
Slå samman NUMBERS till XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
Slå samman NUMBERS till XML (Extensible Markup Language)
Slå samman NUMBERS till XPS (XML-pappersspecifikationer)
Slå samman NUMBERS till JSON (JavaScript-objektnotation)