PNG JPG BMP TIFF XLTM
Aspose.Cells  for Java

Slå samman XLTM-format i Java

Native XLTM dokumentsammanslagning med server-side Java API:er.

Hur man sammanfogar XLTM-filer med Java

För att slå samman XLTM-filen kommer vi att använda Aspose.Cells for Java API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd fusion API for Java plattform. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från Maven och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att slå samman XLTM filer i Java

Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med Aspose.Cells for Java API:er kan göras med bara några rader kod.

  • Ladda den första XLTM-filen med en instans av Workbook-klassen.
  • Ladda det andra XLTM-dokumentet med en instans av Workbook-klassen.
  • Slå samman filer med metoden combine(). spara den sammanslagna XLTM-filen på angiven sökväg

Systemkrav

Aspose.Cells for Java stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
  • Hämta senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven .
 

Slå samman XLTM filer - Java

// Open the first XLTM file.
Workbook xltmFile1 = new Workbook("chartsFileWithPath.xltm");

// Define the second source book.
// Open the second XLTM file.
Workbook xltmFile2 = new Workbook("pictureFileWithPath.xltm");

// Combining the two workbooks
xltmFile1.combine(xltmFile2);

// Save the target book file.
xltmFile1.save("combinedFileWithPath.xltm");  
 

Online XLTM Merger Live Demos

Slå samman XLTM dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

  Du behöver inte ladda ner Aspose API.
  Du behöver inte skriva någon kod.
  Ladda bara upp dina XLTM-filer.
  Det kommer att slås samman och sammanfogas direkt.

Om Aspose.Cells for Java API

Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

XLTM Vad är XLTM filformatet

Filtillägget XLTM representerar filer som genereras av Microsoft Excel som makroaktiverade mallfiler. XLTM-filer liknar XLTX i struktur förutom att de senare inte stöder att skapa mallfiler med makron. Sådana mallfiler används för att generera och ställa in layout, formatering och andra inställningar tillsammans med makron för att underlätta att skapa liknande XLSX-filer då.

Läs mera

Andra sammanslagningsformat som stöds

Med hjälp av Java kan man också slå ihop många andra filformat inklusive...

CSV (Kommaseparerade värden)
HTML (Hyper Text Markup Language)
MHTML (Arkivformat för webbsidor)
ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
TSV (Tab-separerade värden)
TXT (Textdokument)
XLS (Excel binärt format)
XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
XLSM (Kalkylbladsfil)
XLSX (OOXML Excel-fil)
XLT (Microsoft Excel-mall)
XLTX (Office OpenXML Excel-mall)