PNG JPG BMP TIFF XLTX
Aspose.Cells  for Java

Slå samman XLTX-format i Java

Native XLTX dokumentsammanslagning med server-side Java API:er.

Hur man sammanfogar XLTX-filer med Java

För att slå samman XLTX-filen kommer vi att använda Aspose.Cells for Java API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd fusion API for Java plattform. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från Maven och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att slå samman XLTX filer i Java

Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med Aspose.Cells for Java API:er kan göras med bara några rader kod.

  • Ladda den första XLTX-filen med en instans av Workbook-klassen.
  • Ladda det andra XLTX-dokumentet med en instans av Workbook-klassen.
  • Slå samman filer med metoden combine(). spara den sammanslagna XLTX-filen på angiven sökväg

Systemkrav

Aspose.Cells for Java stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
  • Hämta senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven .
 

Slå samman XLTX filer - Java

// Open the first XLTX file.
Workbook xltxFile1 = new Workbook("chartsFileWithPath.xltx");

// Define the second source book.
// Open the second XLTX file.
Workbook xltxFile2 = new Workbook("pictureFileWithPath.xltx");

// Combining the two workbooks
xltxFile1.combine(xltxFile2);

// Save the target book file.
xltxFile1.save("combinedFileWithPath.xltx");  
 

Online XLTX Merger Live Demos

Slå samman XLTX dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

  Du behöver inte ladda ner Aspose API.
  Du behöver inte skriva någon kod.
  Ladda bara upp dina XLTX-filer.
  Det kommer att slås samman och sammanfogas direkt.

Om Aspose.Cells for Java API

Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

XLTX Vad är XLTX filformatet

Filer med tillägget XLTX representerar Microsoft Excel-mallfiler som är baserade på Office OpenXML-filformatspecifikationerna. Den används för att skapa en standardmallfil som kan användas för att generera XLSX-filer som uppvisar samma inställningar som anges i XLTX-filen.

Läs mera

Andra sammanslagningsformat som stöds

Med hjälp av Java kan man också slå ihop många andra filformat inklusive...

CSV (Kommaseparerade värden)
HTML (Hyper Text Markup Language)
MHTML (Arkivformat för webbsidor)
ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
TSV (Tab-separerade värden)
TXT (Textdokument)
XLS (Excel binärt format)
XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
XLSM (Kalkylbladsfil)
XLSX (OOXML Excel-fil)
XLT (Microsoft Excel-mall)
XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)