PNG JPG BMP TIFF XLSB
Aspose.Cells for Java

Sök XLSB-format i Java

Inbyggd och högpresterande XLSB dokumentsökning med hjälp av Aspose.Cells for Java API:er på serversidan, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Adobe PDF.

Hur man söker efter XLSB-fil med Java

För att söka XLSB-filen använder vi

Aspose.Cells for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd Sök API for Java-plattform. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att söka XLSB filer i Java

En grundläggande dokumentsökning med Aspose.Cells API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda XLSB-filen genom att instansiera ett arbetsboksobjekt.
 • Gå till det första kalkylbladet i filen XLSB.
 • Hitta cellen som innehåller den angivna formeln.
 • Instantiera FindOptions.
 • Hitta cellen som innehåller ett strängvärde Skriv ut cellerna som hittats efter sökresultat

Systemkrav

Aspose.Cells for Java stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
 • Hämta senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven .
 

Sök XLSB Filer - Java

// Instantiating a Workbook object
Workbook workbook = new Workbook(dataDir + "book1.xlsb");

// Accessing the first worksheet in the XLSB file
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Finding the cell containing the specified formula
Cells cells = worksheet.getCells();

// Instantiate FindOptions
FindOptions findOptions = new FindOptions();

// Finding the cell containing a string value that starts with Or
findOptions.setLookAtType(LookAtType.START_WITH);

Cell cell = cells.find("SH", null, findOptions);

// Printing the name of the cell found after searching 
System.out.println("Name of the cell containing String: " + cell.getName()); 
 
 • Om Aspose.Cells for Java API

  Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online XLSB Sök livedemos

  Sök text, ord, fraser i XLSB dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ner Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp dina XLSB-filer.
    Sökresultat visas direkt.

  XLSB Vad är XLSB filformatet

  Filformatet XLSB anger det binära filformatet för Excel, som är en samling poster och strukturer som anger innehållet i Excel-arbetsboken. Innehållet kan inkludera ostrukturerade eller semistrukturerade tabeller med siffror, text eller både siffror och text, formler, externa dataanslutningar, diagram och bilder. Till skillnad från XLSX (som är baserat på Open XML-filformat), representerar XLSB en binär Excel-arbetsboksfil. XLSB filer kan läsas och skrivas till snabbare vilket gör dem användbara för att arbeta med stora filer. XLSB används sällan för att lagra arbetsböcker eftersom XLSX (och tidigare XLS) är de vanligaste användarvalda filformaten för att spara arbetsböcker. Den kan öppnas av Microsoft Office 2007 och högre.

  Läs mera

  Andra sökdokument som stöds

  Med hjälp av Java kan man också söka i andra filer inklusive.

  CSV (Kommaseparerade värden)
  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  TSV (Tab-separerade värden)
  TXT (Textdokument)
  XLS (Excel binärt format)
  XLSM (Kalkylbladsfil)