PNG JPG BMP TIFF XLSX
Aspose.Cells for Java

Sök XLSX-format i Java

Inbyggd och högpresterande XLSX dokumentsökning med hjälp av Aspose.Cells for Java API:er på serversidan, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Adobe PDF.

Hur man söker efter XLSX-fil med Java

För att söka XLSX-filen använder vi

Aspose.Cells for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd Sök API for Java-plattform. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att söka XLSX filer i Java

En grundläggande dokumentsökning med Aspose.Cells API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda XLSX-filen genom att instansiera ett arbetsboksobjekt.
 • Gå till det första kalkylbladet i filen XLSX.
 • Hitta cellen som innehåller den angivna formeln.
 • Instantiera FindOptions.
 • Hitta cellen som innehåller ett strängvärde
 • Skriv ut cellerna som hittats efter sökresultat

Systemkrav

Aspose.Cells for Java stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
 • Hämta senaste versionen av Aspose.Cells for Java direkt från Maven .
 

Sök XLSM Filer - Java

// Instantiating a Workbook object
Workbook workbook = new Workbook(dataDir + "book1.xlsx");

// Accessing the first worksheet in the XLSX file
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Finding the cell containing the specified formula
Cells cells = worksheet.getCells();

// Instantiate FindOptions
FindOptions findOptions = new FindOptions();

// Finding the cell containing a string value that starts with Or
findOptions.setLookAtType(LookAtType.START_WITH);

Cell cell = cells.find("SH", null, findOptions);

// Printing the name of the cell found after searching 
System.out.println("Name of the cell containing String: " + cell.getName()); 
 
 • Om Aspose.Cells for Java API

  Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online XLSX Sök livedemos

  Sök text, ord, fraser i XLSX dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ner Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp dina XLSX-filer.
    Sökresultat visas direkt.

  XLSX Vad är XLSX filformatet

  XLSX är ett välkänt format för Microsoft Excel-dokument som introducerades av Microsoft med lanseringen av Microsoft Office 2007. Baserat på strukturen organiserad enligt Open Packaging-konventionerna som beskrivs i del 2 av OOX3ML-standarden ECMA- är det nya formatet ECMA ett zip-paket som innehåller ett antal XML-filer. Den underliggande strukturen och filerna kan undersökas genom att helt enkelt packa upp .xlsx-filen.

  Läs mera

  Andra sökdokument som stöds

  Med hjälp av Java kan man också söka i andra filer inklusive.

  CSV (Kommaseparerade värden)
  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  TSV (Tab-separerade värden)
  TXT (Textdokument)
  XLS (Excel binärt format)
  XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)