HTML JPG PDF XML XLSX
Aspose.Cells for Java
XLSX

Lås upp XLSX Filer via Java

Ta bort skyddet från Excel-kalkylblad inklusive XLSX-filen med hjälp av Java Library.

Hur man tar bort skydd XLSX-fil med Java

För att låsa upp filen XLSX kommer vi att använda

Aspose.Cells for Java

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd skydd API for Java plattform. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att låsa upp XLSX via Java

 1. Instantiera arbetsboksklass med sökväg till skyddad XLSX-fil
 2. Skaffa standard eller valfritt kalkylblad för att ta bort skyddet
 3. Ta bort kalkylbladsskydd med metoden Worksheet.Unprotect
 4. Ta bort Workbook-skyddet med Workbook.Unprotect-metoden
 5. Spara resultatet i formatet XLSX

Systemkrav

Aspose.Cells for Java stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 

Lås upp XLSX filer via C#


Workbook wkb = new Workbook("source.xlsx");

WorksheetCollection wksc = wkb.getWorksheets();
Worksheet wks = wksc.get(0);

// Unprotecting the XLSX
wks.unprotect();

// Save the XLSX file.
wkb.save("Worksheet_out.xlsx", FileFormatType.EXCEL_97_TO_2003);
 
 • Om Aspose.Cells for Java API

  Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Gratis app för att låsa upp XLSX

  Kolla våra livedemos för att låsa upp XLSX-filer med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Inget behov av att skriva eller kompilera kod
    Ladda bara upp filen XLSX och tryck på knappen "Lås upp".
    Ladda ner den resulterande XLSX-filen från länken

  XLSX Vad är XLSX filformatet

  XLSX är ett välkänt format för Microsoft Excel-dokument som introducerades av Microsoft med lanseringen av Microsoft Office 2007. Baserat på strukturen organiserad enligt Open Packaging-konventionerna som beskrivs i del 2 av OOX3ML-standarden ECMA- är det nya formatet ECMA ett zip-paket som innehåller ett antal XML-filer. Den underliggande strukturen och filerna kan undersökas genom att helt enkelt packa upp .xlsx-filen.

  Läs mera

  Andra upplåsningsformat som stöds

  Med hjälp av Java kan man enkelt ta bort skydd/upplåsning av olika format inklusive.

  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLS (Excel binärt format)
  XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLSM (Kalkylbladsfil)