Aspose.Cells  for .NET

Manipulera Excel-filer via .NET API:er

Läs och skriv kalkylbladsfiler på .NET, .NET Core & Xamarin-plattformar. Exportera kalkylblad till andra format utan Microsoft Excel.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Cells for .NET är en Excel-kalkylbladsprogrammering API för att påskynda hanteringen och bearbetningen av kalkylblad. API stöder för att bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut kalkylblad. Dessutom förlitar den sig inte på att Microsoft Excel eller några Microsoft Office Interop-komponenter ska installeras utan en robust uppsättning API:er som hanterar alla Excel-format såväl som CSV och SpreadsheetML-format.

Genom att integrera API kan några av de grundläggande uppgifterna utvecklare utföra som att hantera flera kalkylblad, skapa kalkylbladsinnehåll och stilar från grunden, importera data till kalkylbladen från olika datakällor, lägga till vanliga och komplexa matematiska, finansiella och textformler, manipulera diagram, bilder, kommentarer, ritobjekt och mycket mer.

Avancerade Excel-kalkylblad API-funktioner

Skicka utdata till en klientwebbläsare

Importera/exportera data till & från DataTable, DataView eller Array

Lägg till & manipulera diagram & Pivottabell genom produkten API

Importera formler från ett designerkalkylblad

Trunkera långt arknamn & ersätt ogiltiga tecken vid körning

Tillämpa textjustering på partiell text inuti TextBox

Klistra in rader & kolumner med avancerade inklistringsalternativ

Stöd för CSV (kommaseparerade värden) & TSV (tabbseparerade värden)

Skapa & manipulera kommentarer

Ställ in autofilter & sidbrytningar

Ange regler för villkorlig formatering

Skapa & manipulera namngivna intervall

Skapa & rendera sparklines

Exportera kalkylblad till formatet SVG

Läs & skriva stora kalkylblad i lättviktsläge

Sampla om bilder i Excel-till-PDF-konvertering

Ändra VBA-kod eller makron i mallfilen

Fyll i kalkylblad via smarta markörer

Konvertera kalkylark till PDF, XPS & HTML Format

Aspose.Cells for .NET kan konvertera kalkylblad till PDF, XPS & HTML-format med bibehållen högsta visuella kvalitet. Konverteringsprocessen är enkel men pålitlig, vilket gör API till ett perfekt val för organisationer som behöver utbyta dokument i något av industristandardformaten.

Spara kalkylblad i olika format - C#

// load file to be converted

var workbook = new Aspose.Cells.Workbook(dir + "template.xlsx");// save in different formats

workbook.Save(dir + "output.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Pdf);

workbook.Save(dir + "output.xps", Aspose.Cells.SaveFormat.XPS);

workbook.Save(dir + "output.html", Aspose.Cells.SaveFormat.Html);

Visualisera data med formatering, diagram & Grafik

Aspose.Cells for .NET ger dig fullständig frihet och flexibilitet att förse dina kalkylblad med alla typer av visuella effekter. Med API kan du använda olika typsnitt med attribut, cellstilar (justering, indrag, rotation, ramar, skuggning och färgläggning, skydd, textlindning och krympning) och alla typer av talformat.

På samma sätt är diagram och grafik visuellt tilltalande och kan ge ditt kalkylblad ett professionellt utseende. Aspose.Cells for .NET tillhandahåller en omfattande uppsättning API:er för att skapa och manipulera alla standard- och anpassade diagramtyper. Dessutom kan du lägga till olika typer av ritobjekt, såsom kommentarer, bilder, OLE-objekt, former och kontroller till cellerna

Effektiv, Robust & Pålitlig formelberäkningsmotor

Aspose.Cells for .NET har en kraftfull formelberäkningsmotor som stöder nästan alla standard- och avancerade Microsoft Excel-formler och -funktioner. Du kan läsa, ställa in och beräkna resultaten av den inbyggda, tillägget, array & R1C1-referensformler.

Sammanfatta data med pivottabeller, diagram & Smarta markörer

En pivottabell kan hjälpa dig att snabbt sammanfatta platta data och att få önskad information enligt dina behov. .NET Excel-biblioteket låter dig skapa pivottabeller och pivotdiagram dynamiskt. Du kan dynamiskt ändra källdata för en pivottabell och uppdatera den. Dessutom erbjuder biblioteket smarta markeringar som är en utmärkt funktion för att fylla i kalkylblad baserade på vissa datakällor och för att skapa visuellt effektiva rapporter.

Rendera Excel-kalkylblad & Diagram som bilder

Aspose.Cells for .NET har sin egen renderingsmotor speciellt utformad för rendering & utskrift med högsta trohet mot Microsoft Excel. Den erbjuder distinkta funktioner som rendering av Excel-kalkylblad & diagram till bilder & skriva ut arbetsblad till valfri ansluten fysisk skrivare. Processen är flexibel så att du kan välja ett antal alternativ, som att kontrollera de resulterande bilddimensionerna när du renderar arbetsblad & diagram till bilder.

Konvertera kalkylblad till bild - C#

// load spreadsheet file

var workbook = new Aspose.Cells.Workbook(dir + "template.xls");

// access the first worksheet from the collection

var worksheet = workbook.Worksheets[0];

// define parameters for resultant image

var options = new Aspose.Cells.Rendering.ImageOrPrintOptions()

{

    OnePagePerSheet = true,

    ImageType = Aspose.Cells.Drawing.ImageType.Jpeg

};

// convert worksheet to image in JPEG format

var renderer = new Aspose.Cells.Rendering.SheetRender(worksheet, options);

renderer.ToImage(0, dir + "output.jpeg");

Skapa diagram & Manipulation

Aspose.Cells for .NET levereras med komplett stöd för kartläggning. Du kan enkelt lägga till standard eller anpassade diagram med hjälp av produkten API och dynamiskt ställa in data för att uppdatera diagrammen. API låter dig också konvertera diagram till ett antal bildformat.

Grafiska gränssnitt för webben & Desktop-applikationer

Aspose.Cells for .NET tillhandahåller GUI-kontroller för webb & skrivbordsapplikationer. Slutanvändare kan använda dessa kontroller för att öppna, spara & redigera Excel-filer, importera & exportera data, hantera formatering & formler och konvertera mellan flera kalkylarksformat som stöds, direkt från programmets gränssnitt.

Microsoft Kontorsautomation – behövs inte

Aspose.Cells for .NET är byggd med hanterad kod som aldrig behöver Microsoft Office eller Microsoft Excel installeras på maskinen för att fungera med Excel-dokumentformat. Det är ett perfekt Microsoft Office-automatiseringsalternativ när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användarna har att säga om det.

 
 
Visa fallstudier