Microsoft® Skapa Excel-mallbaserade filer via .NET

Generera Excel-filrapporter på basis av en fördefinierad mall inom .NET baserade applikationer

 

.NET Excel-bibliotek stöder generering av mallbaserade Excel-filer för generering av massrapporter. Mallar är fördesignade format som används för att skapa samma mönsterrapporter. .NET-koden skapar den nya excel-filen på samma sätt som malldokumentet har fyllts med data. Filformat som stöds inkluderar XLS, XLSX, XLSB, XLSM, ODS.

Skapa rapporter baserade på förutformad Excel-mall

Att automatisera processen att skapa samma mönsterfiler är enkelt med .NET Assembly API. Det finns olika sätt att importera data och generera Excel-filer. API tillhandahåller en WorkbookDesigner klass att representera ett designerkalkylblad. Skapa dess objekt och använd det för att öppna mallfilen. Ställ in datakällan, som kan vara DataTable, Array, Json-fil etc. Bearbeta den för att importera data och spara filen med data i önskat format. Programmerare kan sammanställa data till rapporter i andra filformat enligt länkarna nedan.

C# Kod för att generera Excel-rapporter