HTML JPG PDF XML XLSX
Aspose.Cells for .NET
XLSX

Generering av massrapporter i XLSX-format via C#

Generera rapporter i XLSX-format med hjälp av datakälla och en mall.

Så här genererar du XLSX-baserade rapporter med C#

För att skapa XLSX-rapporter kommer vi att använda

Aspose.Cells for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd rapportgenerering API för plattformen C#. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Aspose.Cells


PM> Install-Package Aspose.Cells

Steg för att montera XLSX via C#

 1. Instantiera WorkbookDesigner-klassen1. Sätt en markör i någon av cellerna i ett kalkylblad1. Ställ in datakälla för WorkbookDesigner-objektet1. Ring WorkbookDesigner. Process-metod för att fylla mallen med data1. Spara resultatet i XLSX-format via WorkbookDesigner.Worbook.Save-metoden

Systemkrav

Aspose.Cells for .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin-plattformar- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio- Aspose.Cells for .NET refereras till i ditt projekt
 

Generera XLSX-rapporter

 
 • Om Aspose.Cells for .NET API

  Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och återge Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Gratis app för att montera XLSX

  Kolla våra livedemos för att skapa XLSX-filer med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Inget behov av att skriva eller kompilera kod
    Ladda bara upp XLSX-fil och tryck på "Sammanfoga"-knappen
    Ladda ner den resulterande XLSX-filen från länken

  XLSX Vad är XLSX filformatet

  XLSX är ett välkänt format för Microsoft Excel-dokument som introducerades av Microsoft i och med lanseringen av Microsoft Office 2007. Baserat på strukturen organiserad enligt Open Packaging-konventionerna som beskrivs i del 2 av OOXML-standarden ECMA-376, är det nya formatet ett zip-paket som innehåller ett antal XML-filer. Den underliggande strukturen och filerna kan undersökas genom att helt enkelt packa upp .xlsx-filen.

  Läs mera

  Andra format för rapportgenerering som stöds

  Med C# kan man enkelt generera rapporter i flera format inklusive.

  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLS (Excel binärt format)
  XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLSM (Kalkylbladsfil)