HTML JPG PDF XML JPEG
 Product Family
XLT

Konvertera JPEG till XLT till C#

Höghastighetsbibliotek C# för att konvertera JPEG till XLT. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera JPEG, XLT och många andra format på .NET Core1 Framework eller 34716 plattformar, 34716 eller 34716 plattformar.

Konvertera JPEG till XLT med C#

Hur konverterar jag JPEG till XLT? Med Aspose.Cells for .NET bibliotek kan du enkelt konvertera JPEG till XLT programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, den kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val att utbyta dokument i industristandardformat. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Spara JPEG till XLT i C#

Följande exempel visar hur man konverterar JPEG till XLT i C#.

Följ de enkla stegen för att konvertera JPEG till XLT. Ladda upp din JPEG-fil och spara den sedan som XLT-fil. För både JPEG läsning och XLT skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata XLT innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet JPEG.

Exempelkod för att konvertera JPEG till XLT
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man konverterar JPEG till XLT via C#

Behöver du konvertera JPEG-filer till XLT programmatiskt? .NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera JPEG till XLT på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C#-projekt.
 3. Ladda JPEG-filen med en instans av Workbook.
 4. Konvertera JPEG till XLT genom att anropa Workbook.Save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från JPEG till XLT.

C# bibliotek för att konvertera JPEG till XLT

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Innan du kör koden .NET omvandlingsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core, Windows Azure eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt.

JPEG Vad är JPEG filformatet

En JPEG är en typ av bildformat som sparas med metoden för förlustkomprimering. Utdatabilden, som ett resultat av komprimering, är en kompromiss mellan lagringsstorlek och bildkvalitet. Användare kan justera komprimeringsnivån för att uppnå önskad kvalitetsnivå samtidigt som lagringsstorleken minskas. Bildkvaliteten påverkas försumbart om 10:1-komprimering tillämpas på bilden. Ju högre komprimeringsvärde, desto högre försämring i bildkvalitet.

Läs mera

XLT Vad är XLT filformatet

Filer med filtillägget .xlt är mallfiler skapade med Microsoft Excel som är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office-paketet. Microsoft Office 97-2003 stödde att skapa nya XLT-filer samt att öppna dessa. Den senaste versionen av Excel kan fortfarande öppna detta gamla formatmallfiler. En sådan mallfil används för att snabbt skapa nya Excel-filer med standarddata och inställningar som sidformatering, teckenstorlek, marginaler, diagram, etc som kan sparas ytterligare som nya .xls-filer.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera JPEG till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

JPEG TILL BMP (Bitmappsbild)
JPEG TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
JPEG TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
JPEG TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
JPEG TILL MD (Markdown Language)
JPEG TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
JPEG TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
JPEG TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
JPEG TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
JPEG TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
JPEG TILL TIFF (Taggad bildformat)
JPEG TILL TSV (Tab-separerade värden)
JPEG TILL TXT (Textdokument)
JPEG TILL XLS (Excel binärt format)
JPEG TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
JPEG TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
JPEG TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
JPEG TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
JPEG TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
JPEG TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
JPEG TILL XML (Extensible Markup Language)
JPEG TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
JPEG TILL JSON (JavaScript-objektnotation)