HTML JPG PDF XML JPG
 Product Family
ODS

Konvertera JPG till ODS i C#

Höghastighetsbibliotek C# för konvertering av JPG till ODS. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera JPG, ODS och många andra format på .NET Framework, .NET Core eller 0716153.

Konvertera JPG till ODS med C#

Hur konverterar jag JPG till ODS? Med Aspose.Cells for .NET bibliotek kan du enkelt konvertera JPG till ODS programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Spara JPG till ODS i C# online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar JPG till ODS i C#.

Följ de enkla stegen för att konvertera JPG till ODS. Ladda upp din JPG-fil och spara den sedan som ODS-fil. För både JPG-läsning och ODS-skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata ODS innehåll och formatering kommer att vara identisk med det ursprungliga JPG-dokumentet.

Gratis app och provkod för att konvertera JPG till ODS online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man konverterar JPG till ODS via C#

Behöver du konvertera JPG-filer till ODS programmatiskt? .NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera JPG till ODS på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C#-projekt.
 3. Ladda JPG-fil med en instans av Workbook.
 4. Konvertera JPG till ODS genom att anropa Workbook.Save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från JPG till ODS.

C# bibliotek för att konvertera JPG till ODS

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Innan du kör koden .NET omvandlingsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core, Windows Azure eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt.

JPG Vad är JPG filformatet

En JPEG är en typ av bildformat som sparas med metoden för förlustkomprimering. Utdatabilden, som ett resultat av komprimering, är en kompromiss mellan lagringsstorlek och bildkvalitet. Användare kan justera komprimeringsnivån för att uppnå önskad kvalitetsnivå samtidigt som lagringsstorleken minskas. Bildkvaliteten påverkas försumbart om 10:1-komprimering tillämpas på bilden. Ju högre komprimeringsvärde, desto högre försämring i bildkvalitet.

Läs mera

ODS Vad är ODS filformatet

Filer med tillägget .ods står för OpenDocument Spreadsheet Document-format som kan redigeras av användaren. Data lagras i ODF-filen i rader och kolumner. Det är XML-baserat format och är en av flera undertyper i familjen Open Document Formats (ODF). Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna som publiceras och underhålls av OASIS. Ett antal applikationer på Windows såväl som andra operativsystem kan öppna ODS-filer för redigering och manipulering, inklusive Microsoft Excel, NeoOffice och LibreOffice. ODS-filer kan också konverteras till andra kalkylbladsformat, som XLS, XLSX och andra av olika applikationer.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera JPG till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

JPG TILL BMP (Bitmappsbild)
JPG TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
JPG TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
JPG TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
JPG TILL MD (Markdown Language)
JPG TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
JPG TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
JPG TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
JPG TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
JPG TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
JPG TILL TIFF (Taggad bildformat)
JPG TILL TSV (Tab-separerade värden)
JPG TILL TXT (Textdokument)
JPG TILL XLS (Excel binärt format)
JPG TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
JPG TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
JPG TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
JPG TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
JPG TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
JPG TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
JPG TILL XML (Extensible Markup Language)
JPG TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
JPG TILL JSON (JavaScript-objektnotation)