HTML JPG PDF XML MHTML
 Product Family
HTML

Konvertera MHTML till HTML via C#

Höghastighetsbibliotek C# för att konvertera MHTML till HTML. Exportera Excel-kalkylblad till formatet HTML på .NET Framework, .NET Core eller 07616348.

Konvertera MHTML till HTML med C#

Hur konverterar man MHTML till HTML? Med Aspose.Cells for .NET bibliotek kan du enkelt konvertera MHTML till HTML programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Spara MHTML till HTML på C# Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar MHTML till HTML i C#.

Följ de enkla stegen för att konvertera MHTML till HTML. Ladda upp din MHTML-fil och spara den sedan som HTML-fil. För både MHTML läsning och HTML skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata HTML innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet MHTML.

Gratis app och provkod för att konvertera MHTML till HTML online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man konverterar MHTML till HTML via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera MHTML till HTML på bara några rader kod.

 1. Ladda MHTML-filen med en instans av Workbook
 2. Konvertera MHTML till HTML genom att anropa Workbook.Save-metoden

C# bibliotek för att konvertera MHTML till HTML

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Innan du kör koden .NET omvandlingsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core, Windows Azure eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt.

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera MHTML till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

MHTML TILL BMP (Bitmappsbild)
MHTML TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
MHTML TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
MHTML TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
MHTML TILL MD (Markdown Language)
MHTML TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
MHTML TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
MHTML TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
MHTML TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
MHTML TILL TIFF (Taggad bildformat)
MHTML TILL TSV (Tab-separerade värden)
MHTML TILL TXT (Textdokument)
MHTML TILL XLS (Excel binärt format)
MHTML TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
MHTML TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
MHTML TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
MHTML TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
MHTML TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
MHTML TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
MHTML TILL XML (Extensible Markup Language)
MHTML TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
MHTML TILL JSON (JavaScript-objektnotation)