HTML JPG PDF XML MHTML
 Product Family
PDF

Konvertera MHTML till PDF till C#

Höghastighetsbibliotek C# för att konvertera MHTML till PDF. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera MHTML, PDF och många andra format på .NET Core1 Framework eller 34716 plattformar, 34716 eller 34716 plattformar.

Konvertera MHTML till PDF med C#

Hur konverterar jag MHTML till PDF? Med Aspose.Cells for .NET bibliotek kan du enkelt konvertera MHTML till PDF programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Spara MHTML till PDF på C# Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar MHTML till PDF i C#.

Följ de enkla stegen för att konvertera MHTML till PDF. Ladda upp din MHTML-fil och spara den sedan som PDF-fil. För både MHTML läsning och PDF skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata PDF innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet MHTML.

Gratis app och provkod för att konvertera MHTML till PDF online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man konverterar MHTML till PDF via C#

Behöver du konvertera MHTML-filer till PDF programmatiskt? .NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera MHTML till PDF på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C#-projekt.
 3. Ladda MHTML-filen med en instans av Workbook.
 4. Konvertera MHTML till PDF genom att anropa Workbook.Save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från MHTML till PDF.

C# bibliotek för att konvertera MHTML till PDF

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Innan du kör koden .NET omvandlingsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core, Windows Azure eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt.

MHTML Vad är MHTML filformatet

Filer med tillägget MHTML representerar ett webbsidearkivformat som kan skapas av ett antal olika applikationer. Formatet är känt som arkivformat eftersom det sparar webbkoden HTML och tillhörande resurser i en enda fil. Dessa resurser inkluderar allt som är länkat till webbsidan som bilder, appletar, animationer, ljudfiler och så vidare. MHTML-filer kan öppnas i en mängd olika applikationer som Internet Explorer och Microsoft Word. Microsoft Windows använder filformatet MHTML för att registrera scenarier med problem som observerats under användningen av alla program på Windows som väcker problem. Filformatet MHTML kodar sidinnehållet som liknar specifikationerna som definieras i message/rfc822, vilket är e-postrelaterade specifikationer i vanlig text.

Läs mera

PDF Vad är PDF filformatet

Portable Document Format (PDF) är en typ av dokument som skapades av Adobe redan på 1990-talet. Syftet med detta filformat var att införa en standard för representation av dokument och annat referensmaterial i ett format som är oberoende av applikationsprogramvara, hårdvara samt operativsystem. Filformatet PDF har full förmåga att innehålla information som text, bilder, hyperlänkar, formulärfält, rich media, digitala signaturer, bilagor, metadata, geospatiala funktioner och 3D-objekt i det som kan bli en del av källdokumentet.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera MHTML till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

MHTML TILL BMP (Bitmappsbild)
MHTML TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
MHTML TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
MHTML TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
MHTML TILL MD (Markdown Language)
MHTML TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
MHTML TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
MHTML TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
MHTML TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
MHTML TILL TIFF (Taggad bildformat)
MHTML TILL TSV (Tab-separerade värden)
MHTML TILL TXT (Textdokument)
MHTML TILL XLS (Excel binärt format)
MHTML TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
MHTML TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
MHTML TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
MHTML TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
MHTML TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
MHTML TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
MHTML TILL XML (Extensible Markup Language)
MHTML TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
MHTML TILL JSON (JavaScript-objektnotation)