HTML JPG PDF XML ODS
 Product Family
SVG

Konvertera ODS till SVG till C#

Höghastighetsbibliotek C# för att konvertera ODS till SVG. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera ODS, SVG och många andra format på .NET Core1 Framework eller 34716 plattformar, 34716 eller 34716 plattformar.

Konvertera ODS till SVG med C#

Hur konverterar jag ODS till SVG? Med Aspose.Cells for .NET bibliotek kan du enkelt konvertera ODS till SVG programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Spara ODS till SVG på C# Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar ODS till SVG i C#.

Följ de enkla stegen för att konvertera ODS till SVG. Ladda upp din ODS-fil och spara den sedan som SVG-fil. För både ODS läsning och SVG skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata SVG innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet ODS.

Gratis app och provkod för att konvertera ODS till SVG online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man konverterar ODS till SVG via C#

Behöver du konvertera ODS-filer till SVG programmatiskt? .NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera ODS till SVG på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C#-projekt.
 3. Ladda ODS-filen med en instans av Workbook.
 4. Konvertera ODS till SVG genom att anropa Workbook.Save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från ODS till SVG.

C# bibliotek för att konvertera ODS till SVG

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Innan du kör koden .NET omvandlingsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core, Windows Azure eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt.

ODS Vad är ODS filformatet

Filer med tillägget .ods står för OpenDocument Spreadsheet Document-format som kan redigeras av användaren. Data lagras i ODF-filen i rader och kolumner. Det är XML-baserat format och är en av flera undertyper i familjen Open Document Formats (ODF). Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna som publiceras och underhålls av OASIS. Ett antal applikationer på Windows såväl som andra operativsystem kan öppna ODS-filer för redigering och manipulering, inklusive Microsoft Excel, NeoOffice och LibreOffice. ODS-filer kan också konverteras till andra kalkylbladsformat, som XLS, XLSX och andra av olika applikationer.

Läs mera

SVG Vad är SVG filformatet

En SVG-fil är en Scalar Vector Graphics-fil som använder XML-baserat textformat för att beskriva utseendet på en bild. Ordet Scalable syftar på det faktum att SVG kan skalas till olika storlekar utan att förlora någon kvalitet. Textbaserad beskrivning av sådana filer gör dem oberoende av upplösning. Det är ett av de mest använda formaten för att bygga en webbplats och skriva ut grafik för att uppnå skalbarhet. Formatet kan dock endast användas för tvådimensionell grafik. SVG-filer kan ses/öppnas i nästan alla moderna webbläsare inklusive Chrome, Internet Explorer, Firefox och Safari.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera ODS till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

ODS TILL BMP (Bitmappsbild)
ODS TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
ODS TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
ODS TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
ODS TILL MD (Markdown Language)
ODS TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
ODS TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
ODS TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
ODS TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
ODS TILL TIFF (Taggad bildformat)
ODS TILL TSV (Tab-separerade värden)
ODS TILL TXT (Textdokument)
ODS TILL XLS (Excel binärt format)
ODS TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
ODS TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
ODS TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
ODS TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
ODS TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
ODS TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
ODS TILL XML (Extensible Markup Language)
ODS TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
ODS TILL JSON (JavaScript-objektnotation)