HTML JPG PDF XML ODS
 Product Family
XLSX

Konvertera ODS till XLSX via C#

Höghastighetsbibliotek C# för att konvertera ODS till XLSX. Exportera Excel-kalkylblad till formatet XLSX på .NET Framework, .NET Core eller 07616348.

Konvertera ODS till XLSX med C#

Hur konverterar man ODS till XLSX? Med Aspose.Cells for .NET bibliotek kan du enkelt konvertera ODS till XLSX programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Spara ODS till XLSX på C# Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar ODS till XLSX i C#.

Följ de enkla stegen för att konvertera ODS till XLSX. Ladda upp din ODS-fil och spara den sedan som XLSX-fil. För både ODS läsning och XLSX skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata XLSX innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet ODS.

Gratis app och provkod för att konvertera ODS till XLSX online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man konverterar ODS till XLSX via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera ODS till XLSX på bara några rader kod.

 1. Ladda ODS-filen med en instans av Workbook
 2. Konvertera ODS till XLSX genom att anropa Workbook.Save-metoden

C# bibliotek för att konvertera ODS till XLSX

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Innan du kör koden .NET omvandlingsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core, Windows Azure eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt.

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera ODS till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

ODS TILL BMP (Bitmappsbild)
ODS TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
ODS TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
ODS TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
ODS TILL MD (Markdown Language)
ODS TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
ODS TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
ODS TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
ODS TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
ODS TILL TIFF (Taggad bildformat)
ODS TILL TSV (Tab-separerade värden)
ODS TILL TXT (Textdokument)
ODS TILL XLS (Excel binärt format)
ODS TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
ODS TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
ODS TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
ODS TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
ODS TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
ODS TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
ODS TILL XML (Extensible Markup Language)
ODS TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
ODS TILL JSON (JavaScript-objektnotation)