HTML JPG PDF XML OTS
 Product Family
ODS

Konvertera OTS till ODS till C#

Höghastighetsbibliotek C# för att konvertera OTS till ODS. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera OTS, ODS och många andra format på .NET Framework, .NET Core eller 071153.

Konvertera OTS till ODS med C#

Hur konverterar jag OTS till ODS? Med Aspose.Cells for .NET bibliotek kan du enkelt konvertera OTS till ODS programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, den kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val att utbyta dokument i industristandardformat. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Spara OTS till ODS på C#

Följande exempel visar hur man konverterar OTS till ODS i C#.

Följ de enkla stegen för att konvertera OTS till ODS. Ladda upp din OTS-fil och spara den sedan som ODS-fil. För både OTS-läsning och ODS-skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata ODS innehåll och formatering kommer att vara identisk med det ursprungliga OTS-dokumentet.

Exempelkod för att konvertera OTS till ODS
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man konverterar OTS till ODS via C#

Behöver du konvertera OTS-filer till ODS programmatiskt? .NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera OTS till ODS på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C#-projekt.
 3. Ladda OTS-fil med en instans av Workbook.
 4. Konvertera OTS till ODS genom att anropa Workbook.Save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från OTS till ODS.

C# bibliotek för att konvertera OTS till ODS

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Innan du kör koden .NET omvandlingsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core, Windows Azure eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt.

OTS Vad är OTS filformatet

En fil med tillägget .ots är en OpenDocument Spreadsheet Template-fil som skapas med Calc-programvaran som ingår i Apache OpenOffice. Calc-programvaran liknar Excel som finns tillgänglig i Microsoft Office. OTS-filformat används för att skapa mallar som innehåller fördefinierade inställningar relaterade till stilar, teckensnitt, data, kalkylbladslayout och formatering. OTF-filer har mime-typ application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template. Dessa mallfiler kan användas som utgångspunkt för att generera och spara faktiska datafiler som sparas i filformatet ODS. OTS-filer kan användas med applikationer som OpenOffice och LibreOffice.

Läs mera

ODS Vad är ODS filformatet

Filer med tillägget .ods står för OpenDocument Spreadsheet Document-format som kan redigeras av användaren. Data lagras i ODF-filen i rader och kolumner. Det är XML-baserat format och är en av flera undertyper i familjen Open Document Formats (ODF). Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna som publiceras och underhålls av OASIS. Ett antal applikationer på Windows såväl som andra operativsystem kan öppna ODS-filer för redigering och manipulering, inklusive Microsoft Excel, NeoOffice och LibreOffice. ODS-filer kan också konverteras till andra kalkylbladsformat, som XLS, XLSX och andra av olika applikationer.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera OTS till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

OTS TILL BMP (Bitmappsbild)
OTS TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
OTS TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
OTS TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
OTS TILL MD (Markdown Language)
OTS TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
OTS TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
OTS TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
OTS TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
OTS TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
OTS TILL TIFF (Taggad bildformat)
OTS TILL TSV (Tab-separerade värden)
OTS TILL TXT (Textdokument)
OTS TILL XLS (Excel binärt format)
OTS TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
OTS TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
OTS TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
OTS TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
OTS TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
OTS TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
OTS TILL XML (Extensible Markup Language)
OTS TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
OTS TILL JSON (JavaScript-objektnotation)