HTML JPG PDF XML SPREADSHEETML
 Product Family
SQL

Konvertera SPREADSHEETML till SQL i C#

Höghastighetsbibliotek C# för konvertering av SPREADSHEETML till SQL. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera SPREADSHEETML, SQL och många andra format på .NET Framework, .NET Core eller Mono plattformar.

Konvertera SPREADSHEETML till SQL med C#

Hur konverterar jag SPREADSHEETML till SQL? Med Aspose.Cells for .NET-biblioteket kan du enkelt konvertera SPREADSHEETML till SQL programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Spara SPREADSHEETML till SQL i C# Online gratis

Följande exempel visar hur du konverterar SPREADSHEETML till SQL i C#.

Följ de enkla stegen för att konvertera SPREADSHEETML till SQL. Ladda upp din SPREADSHEETML-fil och spara den sedan som SQL-fil. För både SPREADSHEETML-läsning och SQL-skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdatas SQL-innehåll och formatering kommer att vara identisk med det ursprungliga Kalkylbladsdokumentet.

Gratis app och exempelkod för att konvertera SPREADSHEETML till SQL Online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man konverterar SPREADSHEETML till SQL via C#

Behöver du konvertera SPREADSHEETML-filer till SQL programmatiskt? .NET utvecklare kan enkelt ladda och konvertera SPREADSHEETML till SQL på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C#-projekt.
 3. Ladda SPREADSHEETML-fil med en instans av Workbook.
 4. Konvertera SPREADSHEETML till SQL genom att anropa Workbook.Save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från SPREADSHEETML till SQL.

C# bibliotek för att konvertera SPREADSHEETML till SQL

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Innan du kör koden .NET omvandlingsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core, Windows Azure eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt.

SPREADSHEETML Vad är SPREADSHEETML filformatet

XML står för Extensible Markup Language som liknar HTML men skiljer sig från att använda taggar för att definiera objekt. Hela idén bakom skapandet av XML-filformat var att lagra och transportera data utan att vara beroende av mjukvara eller hårdvaruverktyg. Dess popularitet beror på att den är både mänsklig och maskinläsbar. Detta gör det möjligt för den att skapa gemensamma dataprotokoll i form av objekt som ska lagras och delas över nätverk som World Wide Web (WWW). "X" i XML är för extensible vilket innebär att språket kan utökas till valfritt antal symboler enligt användarens krav. Det är för dessa funktioner som många standardfilformat använder det som Microsoft Open XML, LibreOffice OpenDocument, XHTML och SVG.

Läs mera

SQL Vad är SQL filformatet

En fil med filtillägget .sql är en SQL-fil (Structured Query Language) som innehåller kod för att fungera med relationsdatabaser. Den används för att skriva SQL-satser för CRUD-operationer (Create, Read, Update and Delete) på databaser. SQL-filer är vanliga när man arbetar med stationära och webbaserade databaser. Det finns flera alternativ till SQL som Java Persistence Query Language (JPQL), LINQ, HTSQL, 4D QL och flera andra. SQL-filer kan öppnas av frågeredigerare av Microsoft SQL Server, MySQL och andra textredigerare som Anteckningar på Windows OS.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera SPREADSHEETML till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

Kalkylblad TILL BMP (Bitmappsbild)
Kalkylblad TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
Kalkylblad TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
Kalkylblad TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
Kalkylblad TILL MD (Markdown Language)
Kalkylblad TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
Kalkylblad TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
Kalkylblad TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
Kalkylblad TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
Kalkylblad TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
Kalkylblad TILL TIFF (Taggad bildformat)
Kalkylblad TILL TSV (Tab-separerade värden)
Kalkylblad TILL TXT (Textdokument)
Kalkylblad TILL XLS (Excel binärt format)
Kalkylblad TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
Kalkylblad TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
Kalkylblad TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
Kalkylblad TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
Kalkylblad TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
Kalkylblad TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
Kalkylblad TILL XML (Extensible Markup Language)
Kalkylblad TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
Kalkylblad TILL JSON (JavaScript-objektnotation)