HTML JPG PDF XML XLS
 Product Family
GIF

Konvertera XLS till GIF till C#

Höghastighetsbibliotek C# för att konvertera XLS till GIF. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera XLS, GIF och många andra format på .NET Core1 Framework eller 34716 plattformar, 34716 eller 34716 plattformar.

Konvertera XLS till GIF med C#

Hur konverterar jag XLS till GIF? Med Aspose.Cells for .NET bibliotek kan du enkelt konvertera XLS till GIF programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, den kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val att utbyta dokument i industristandardformat. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Spara XLS till GIF i C#

Följande exempel visar hur man konverterar XLS till GIF i C#.

Följ de enkla stegen för att konvertera XLS till GIF. Ladda upp din XLS-fil och spara den sedan som GIF-fil. För både XLS läsning och GIF skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata GIF innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet XLS.

Exempelkod för att konvertera XLS till GIF
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man konverterar XLS till GIF via C#

Behöver du konvertera XLS-filer till GIF programmatiskt? .NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera XLS till GIF på bara några rader kod.

 1. Installera ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C#-projekt.
 3. Ladda XLS-filen med en instans av Workbook.
 4. Konvertera XLS till GIF genom att anropa Workbook.Save-metoden.
 5. Få konverteringsresultatet från XLS till GIF.

C# bibliotek för att konvertera XLS till GIF

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Innan du kör koden .NET omvandlingsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core, Windows Azure eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt.

XLS Vad är XLS filformatet

Filer med tillägget XLS representerar det binära filformatet i Excel. Sådana filer kan skapas av Microsoft Excel såväl som andra liknande kalkylbladsprogram som OpenOffice Calc eller Apple Numbers. Filer som sparas av Excel är känd som Workbook där varje arbetsbok kan ha ett eller flera kalkylblad. Data lagras och visas för användare i tabellformat i kalkylblad och kan sträcka sig över numeriska värden, textdata, formler, externa dataanslutningar, bilder och diagram. Applikationer som Microsoft Excel låter dig exportera arbetsboksdata till flera olika format inklusive PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS och flera andra. Filformatet XLS ersattes med ett mer öppet och strukturerat format, XLSX, med lanseringen av Microsoft Excel 2007. De senaste versionerna ger fortfarande stöd för att skapa och läsa XLS-filer, även om XLSX nu är förstahandsvalet.

Läs mera

GIF Vad är GIF filformatet

Ett GIF eller Graphical Interchange Format är en typ av mycket komprimerad bild. Ägs av Unisys, GIF använder LZW-komprimeringsalgoritmen som inte försämrar bildkvaliteten. För varje bild tillåter GIF vanligtvis upp till 8 bitar per pixel och upp till 256 färger är tillåtna över hela bilden. I motsats till en JPEG bild, som kan visa upp till 16 miljoner färger och ganska tangerar gränserna för det mänskliga ögat. När internet dök upp förblev GIF det bästa valet eftersom de krävde låg bandbredd och kompatibla för grafiken som konsumerar solida färgområden. En animerad GIF kombinerar många bilder eller ramar till en enda fil och visar dem i en sekvens för att generera ett animerat klipp eller en kort video. Färgbegränsningarna är upp till 256 för varje bildruta och är sannolikt den minst lämpade för att återge andra bilder och fotografier med färggradient.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera XLS till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

XLS TILL BMP (Bitmappsbild)
XLS TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
XLS TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
XLS TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
XLS TILL MD (Markdown Language)
XLS TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
XLS TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
XLS TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
XLS TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
XLS TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
XLS TILL TIFF (Taggad bildformat)
XLS TILL TSV (Tab-separerade värden)
XLS TILL TXT (Textdokument)
XLS TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
XLS TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
XLS TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
XLS TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
XLS TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
XLS TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
XLS TILL XML (Extensible Markup Language)
XLS TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
XLS TILL JSON (JavaScript-objektnotation)