HTML JPG PDF XML XLS
 Product Family
GIF

Konvertera XLS till GIF via C#

Exportera Excel®-kalkylark till GIF-format på .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin-plattformar.

Så här konverterar du XLS till GIF med C#

För att konvertera XLS till GIF kommer vi att använda

Aspose.Cells for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och konvertering API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Steg för att konvertera XLS till GIF via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera XLS-filer till GIF på bara några rader kod.

 1. Ladda XLS-fil med en instans av Workbook1. Anropa Workbook.Save-metoden1. Passera utdatasökväg med GIF-tillägg som parameter1. Kontrollera den angivna sökvägen för den resulterande GIF-filen

Systemkrav

Innan du kör koden för .NET omvandlingsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core, Mono eller Xamarin-plattformar.- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.- Aspose.Cells for .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
Gratis app och provkod för att konvertera XLS till GIF
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      
Ett Excel-kalkylbladsprogrammeringsbibliotek som kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val för att utbyta dokument i industristandardformat.

XLS Vad är XLS filformatet

Filer med XLS-tillägg representerar Excel Binary File Format. Sådana filer kan skapas av Microsoft Excel såväl som andra liknande kalkylprogram som OpenOffice Calc eller Apple Numbers. Fil som sparas av Excel kallas arbetsbok där varje arbetsbok kan ha ett eller flera kalkylblad. Data lagras och visas för användare i tabellformat i kalkylblad och kan sträcka sig över numeriska värden, textdata, formler, externa dataanslutningar, bilder och diagram. Applikationer som Microsoft Excel låter dig exportera arbetsboksdata till flera olika format inklusive PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS och flera andra. XLS-filformatet ersattes med ett mer öppet och strukturerat format, XLSX, med lanseringen av Microsoft Excel 2007. De senaste versionerna ger fortfarande stöd för att skapa och läsa XLS-filer, även om XLSX är förstahandsvalet för användning nu.

Läs mera

GIF Vad är GIF filformatet

En GIF eller Graphical Interchange Format är en typ av mycket komprimerad bild. Ägs av Unisys, GIF använder LZW-komprimeringsalgoritmen som inte försämrar bildkvaliteten. För varje bild tillåter GIF vanligtvis upp till 8 bitar per pixel och upp till 256 färger är tillåtna över hela bilden. I motsats till en JPEG-bild, som kan visa upp till 16 miljoner färger och ganska tangerar gränserna för det mänskliga ögat. När internet dök upp förblev GIF det bästa valet eftersom de krävde låg bandbredd och kompatibla för grafiken som konsumerar solida färgområden. En animerad GIF kombinerar många bilder eller ramar till en enda fil och visar dem i en sekvens för att generera ett animerat klipp eller en kort video. Färgbegränsningarna är upp till 256 för varje bildruta och är troligen de minst lämpade för att återge andra bilder och fotografier med färggradient.

Läs mera

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera XLS till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

XLS TILL BMP (Bitmappsbild)
XLS TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
XLS TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
XLS TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
XLS TILL MD (Markdown Language)
XLS TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
XLS TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
XLS TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
XLS TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
XLS TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
XLS TILL TIFF (Taggad bildformat)
XLS TILL TSV (Tab-separerade värden)
XLS TILL TXT (Textdokument)
XLS TILL XLS (Excel binärt format)
XLS TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
XLS TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
XLS TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
XLS TILL XLT (Microsoft Excel-mall)
XLS TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
XLS TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
XLS TILL XML (Extensible Markup Language)
XLS TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
XLS TILL JSON (JavaScript-objektnotation)