HTML JPG PDF XML XLT
 Product Family
TIFF

Konvertera XLT till TIFF via C#

Höghastighetsbibliotek C# för att konvertera XLT till TIFF. Exportera Excel-kalkylblad till formatet TIFF på .NET Framework, .NET Core eller 07616348.

Konvertera XLT till TIFF med C#

Hur konverterar man XLT till TIFF? Med Aspose.Cells for .NET bibliotek kan du enkelt konvertera XLT till TIFF programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Spara XLT till TIFF på C# Online gratis

Följande exempel visar hur man konverterar XLT till TIFF i C#.

Följ de enkla stegen för att konvertera XLT till TIFF. Ladda upp din XLT-fil och spara den sedan som TIFF-fil. För både XLT läsning och TIFF skrivning kan du använda fullt kvalificerade filnamn. Utdata TIFF innehåll och formatering kommer att vara identisk med originaldokumentet XLT.

Gratis app och provkod för att konvertera XLT till TIFF online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man konverterar XLT till TIFF via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera XLT till TIFF på bara några rader kod.

 1. Ladda XLT-filen med en instans av Workbook
 2. Konvertera XLT till TIFF genom att anropa Workbook.Save-metoden

C# bibliotek för att konvertera XLT till TIFF

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Innan du kör koden .NET omvandlingsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core, Windows Azure eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt.

Andra omvandlingar som stöds

Du kan också konvertera XLT till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

XLT TILL BMP (Bitmappsbild)
XLT TILL EMF (Förbättrat metafilformat)
XLT TILL GIF (Grafiskt utbytesformat)
XLT TILL HTML (Hyper Text Markup Language)
XLT TILL MD (Markdown Language)
XLT TILL MHTML (Arkivformat för webbsidor)
XLT TILL ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
XLT TILL PDF (Portabelt dokumentformat)
XLT TILL PNG (Bärbar nätverksgrafik)
XLT TILL SVG (Skalbar vektorgrafik)
XLT TILL TIFF (Taggad bildformat)
XLT TILL TSV (Tab-separerade värden)
XLT TILL TXT (Textdokument)
XLT TILL XLS (Excel binärt format)
XLT TILL XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
XLT TILL XLSM (Kalkylbladsfil)
XLT TILL XLSX (OOXML Excel-fil)
XLT TILL XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
XLT TILL XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
XLT TILL XML (Extensible Markup Language)
XLT TILL XPS (XML-pappersspecifikationer)
XLT TILL JSON (JavaScript-objektnotation)