PNG JPG BMP TIFF XLSX
Aspose.Cells  for .NET

Infoga kryssrutan i Excel via .NET

Infoga kryssrutor med Aspose.Cells' API utan någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF, etc.

Hur man infogar checkbox i Excel-fil med C#

För att infoga CheckBox i excel-filen kommer vi att använda

Aspose.Cells for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och splitter API för C# plattform. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Steg för att infoga CheckBox till Excel-fil via C#

Du behöver aspose.cells.dll för att prova följande arbetsflöde i din egen miljö.

Instantiera ett arbetsboksobjekt.(eller->Läs in XLSX-filen med fullständig sökväg.)

  • Välj kalkylblad via dess index.
  • Använd lägga till metod för att infoga en kryssruta i det valda arbetsbladet
  • Spara arbetsboken i XLSX-format.

Systemkrav

Aspose.Cells for .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin Platforms
  • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio
  • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt - Installera från NuGet med hjälp av nedladdningsknappen ovan
 

Infoga checkbox - C#

 
  • Om Aspose.Cells for .NET API

    Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.