Microsoft® Excel-filsammanslagning via .NET

Kombinera 2 eller fler Excel-filer i ett enda kalkylblad med C#-koden

 

.NET Excel-bibliotek ger flera sätt att kombinera arbetsböcker med olika typer av innehåll som formler, data, bilder, diagram och så vidare till en enda kalkylarksfil. Filformat som stöds inkluderar XLS, XLSX, XLSB, XLT, XLTX, XLTM, ODS, CSV, TSV och mer.

Kombinera Excel-filer med bilder och diagram

Det enklaste sättet att kombinera 2 Excel-filer med bilder och diagram är att anropa Arbetsbok. Kombinera metod. Det gör det möjligt att slå samman Excel-filer av liknande typ till ett enda kalkylblad.

C# Kod för att kombinera Excel-filer

Slå samman flera Excel-filer

CellsHelper.MergeFiles Metoden stöder sammanslagning av data, stil och formler för en Excel-fil till ett nytt kalkylblad i samma format. Det är ett effektivt sätt att slå samman flera filer samtidigt som du använder cachning.

C# Kod för att slå samman flera Excel-filer

Slå ihop Excel-filer genom att kopiera arbetsblad

Arbetsblad.Kopiera kan användas för att kopiera data och formatering från ett källark till ett annat kalkylblad inom eller mellan arbetsböcker. Metoden tar källarksobjektet som en parameter.

C# Kod för att kopiera kalkylblad över Excel-filer