XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for .NET
ODS

Slå samman FODS till ODS via C#

Höghastighetsbibliotek C# för sammanslagning av FODS till ODS. Använd vår excel-konvertering API för att utveckla plattformsoberoende mjukvara på hög nivå i C#. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera 0816153 och många andra excel-format, och många andra excel-format.

Slå samman FODS till ODS med C#

Hur slår jag samman FODS till ODS? Med Aspose.Cells for .NET bibliotek kan du enkelt slå samman FODS till ODS programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Slå samman FODS till ODS i C# Online gratis

Följande exempel visar hur man slår samman FODS till ODS i Aspose.Cells for .NET.

Följ de enkla stegen för att slå samman FODS till ODS. Ladda upp dina filer, ring Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer och spara den sedan i filen ODS. Om du utvecklar kod i C# blir detta enklare än det låter. Se C# exempel som slår samman FODS till ODS.

Gratis online för att slå samman FODS till ODS i C#
Select two files
Output format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Combine(new Workbook("Combine.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man slår samman FODS till ODS via C#

Behöver du slå samman FODS till ODS programmatiskt? Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med Aspose.Cells for .NET API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Installera ‘Aspose.Cells for .NET’.
 • Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C#-projekt.
 • Ladda filen FODS med Workbook-klassen.
 • Anropa Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer.
 • Anrop Workbook.Save-metoden och skicka ut filnamnet som en parameter.
 • Nu kan du öppna och använda utdatafilen i Microsoft Office, Adobe PDF eller något annat kompatibelt program.

.NET bibliotek för att slå samman FODS till ODS

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Vår produkt är helt plattformsoberoende och stöder Windows, Linux, MacOS, Azure, AWS Lambda.

FODS Vad är FODS filformatet

En fil med filtillägget .fods är en typ av OpenDocument Spreadsheet-dokumentformat som lagrar data i rader och kolumner. Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna publicerade och underhållna av OASIS. FODS-filer kan inte öppnas med Excel, ett annat kalkylbladsprogram med Microsoft. FODS-filer kan sparas som ODS med LibreOffice och kan konverteras till andra format som XLS och 0716153481.

Läs mera

ODS Vad är ODS filformatet

Filer med tillägget .ods står för OpenDocument Spreadsheet Document-format som kan redigeras av användaren. Data lagras i ODF-filen i rader och kolumner. Det är XML-baserat format och är en av flera undertyper i familjen Open Document Formats (ODF). Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna som publiceras och underhålls av OASIS. Ett antal applikationer på Windows såväl som andra operativsystem kan öppna ODS-filer för redigering och manipulering, inklusive Microsoft Excel, NeoOffice och LibreOffice. ODS-filer kan också konverteras till andra kalkylbladsformat, som XLS, XLSX och andra av olika applikationer.

Läs mera

Andra sammanslagningsformat som stöds

Med hjälp av C# kan man också slå samman fods till många andra filformat inklusive.

Slå samman FODS till DOCX (Microsoft Word-dokument)
Slå samman FODS till SQL (Structured Query Language)
Slå samman FODS till EMF (Förbättrat metafilformat)
Slå samman FODS till GIF (Grafiskt utbytesformat)
Slå samman FODS till HTML (Hyper Text Markup Language)
Slå samman FODS till MD (Markdown Language)
Slå samman FODS till MHTML (Arkivformat för webbsidor)
Slå samman FODS till ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
Slå samman FODS till PDF (Portabelt dokumentformat)
Slå samman FODS till PNG (Bärbar nätverksgrafik)
Slå samman FODS till SVG (Skalbar vektorgrafik)
Slå samman FODS till TIFF (Taggad bildformat)
Slå samman FODS till TSV (Tab-separerade värden)
Slå samman FODS till XLS (Excel binärt format)
Slå samman FODS till XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
Slå samman FODS till XLSX (OOXML Excel-fil)
Slå samman FODS till XLT (Microsoft Excel-mall)
Slå samman FODS till XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
Slå samman FODS till XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
Slå samman FODS till XML (Extensible Markup Language)
Slå samman FODS till XPS (XML-pappersspecifikationer)
Slå samman FODS till JSON (JavaScript-objektnotation)