XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for .NET
XPS

Slå samman MHTML till XPS via C#

Höghastighetsbibliotek C# för sammanslagning av MHTML till XPS. Använd vår excel-konvertering API för att utveckla plattformsoberoende mjukvara på hög nivå i C#. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera 0816153 och många andra excel-format, och många andra excel-format.

Slå samman MHTML till XPS med C#

Hur slår jag samman MHTML till XPS? Med Aspose.Cells for .NET bibliotek kan du enkelt slå samman MHTML till XPS programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Slå samman MHTML till XPS i C# Online gratis

Följande exempel visar hur man slår samman MHTML till XPS i Aspose.Cells for .NET.

Följ de enkla stegen för att slå samman MHTML till XPS. Ladda upp dina filer, ring Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer och spara den sedan i filen XPS. Om du utvecklar kod i C# blir detta enklare än det låter. Se C# exempel som slår samman MHTML till XPS.

Gratis online för att slå samman MHTML till XPS i C#
Select two files
Output format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Combine(new Workbook("Combine.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man slår samman MHTML till XPS via C#

Behöver du slå samman MHTML till XPS programmatiskt? Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med Aspose.Cells for .NET API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Installera ‘Aspose.Cells for .NET’.
 • Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C#-projekt.
 • Ladda filen MHTML med Workbook-klassen.
 • Anropa Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer.
 • Anrop Workbook.Save-metoden och skicka ut filnamnet som en parameter.
 • Nu kan du öppna och använda utdatafilen i Microsoft Office, Adobe PDF eller något annat kompatibelt program.

.NET bibliotek för att slå samman MHTML till XPS

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Vår produkt är helt plattformsoberoende och stöder Windows, Linux, MacOS, Azure, AWS Lambda.

MHTML Vad är MHTML filformatet

Filer med tillägget MHTML representerar ett webbsidearkivformat som kan skapas av ett antal olika applikationer. Formatet är känt som arkivformat eftersom det sparar webbkoden HTML och tillhörande resurser i en enda fil. Dessa resurser inkluderar allt som är länkat till webbsidan som bilder, appletar, animationer, ljudfiler och så vidare. MHTML-filer kan öppnas i en mängd olika applikationer som Internet Explorer och Microsoft Word. Microsoft Windows använder filformatet MHTML för att registrera scenarier med problem som observerats under användningen av alla program på Windows som väcker problem. Filformatet MHTML kodar sidinnehållet som liknar specifikationerna som definieras i message/rfc822, vilket är e-postrelaterade specifikationer i vanlig text.

Läs mera

XPS Vad är XPS filformatet

En XPS-fil representerar sidlayoutfiler som är baserade på XML Paper Specifications skapade av Microsoft. Den utvecklades som en ersättning för filformatet EMF och liknar filformatet PDF, men använder XML i layout, utseende och utskriftsinformation för ett dokument . Det är faktiskt mer berättigat att säga att XPS är ett försök på PDF, men att det inte kunde få tillräckligt med popularitet eftersom det ägs av PDF av många anledningar. Microsoft tillhandahåller XPS Document Writer som standard från Windows 7 och framåt för att skapa XPS filer. XPS-filer kan genereras genom att välja "Microsoft XPS Document Writer" som skrivare medan du skriver ut dokumentet.

Läs mera

Andra sammanslagningsformat som stöds

Med hjälp av C# kan man också slå samman mhtml till många andra filformat inklusive.

Slå samman MHTML till DOCX (Microsoft Word-dokument)
Slå samman MHTML till SQL (Structured Query Language)
Slå samman MHTML till EMF (Förbättrat metafilformat)
Slå samman MHTML till GIF (Grafiskt utbytesformat)
Slå samman MHTML till HTML (Hyper Text Markup Language)
Slå samman MHTML till MD (Markdown Language)
Slå samman MHTML till MHTML (Arkivformat för webbsidor)
Slå samman MHTML till ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
Slå samman MHTML till PDF (Portabelt dokumentformat)
Slå samman MHTML till PNG (Bärbar nätverksgrafik)
Slå samman MHTML till SVG (Skalbar vektorgrafik)
Slå samman MHTML till TIFF (Taggad bildformat)
Slå samman MHTML till TSV (Tab-separerade värden)
Slå samman MHTML till XLS (Excel binärt format)
Slå samman MHTML till XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
Slå samman MHTML till XLSX (OOXML Excel-fil)
Slå samman MHTML till XLT (Microsoft Excel-mall)
Slå samman MHTML till XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
Slå samman MHTML till XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
Slå samman MHTML till XML (Extensible Markup Language)
Slå samman MHTML till XPS (XML-pappersspecifikationer)
Slå samman MHTML till JSON (JavaScript-objektnotation)