XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for .NET
ODS

Slå samman ODS till ODS via C#

Höghastighetsbibliotek C# för sammanslagning av ODS till ODS. Använd vår excel-konvertering API för att utveckla plattformsoberoende mjukvara på hög nivå i C#. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera 0816153-format och många andra excel-format, och andra excel-format.

Slå samman ODS till ODS med C#

Hur slår jag samman ODS till ODS? Med Aspose.Cells for .NET bibliotek kan du enkelt slå samman ODS till ODS programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, den kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT och mer, vilket gör det till ett perfekt val att utbyta dokument i industristandardformat. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Slå samman ODS till ODS i C#

Följande exempel visar hur man slår samman ODS till ODS i Aspose.Cells for .NET.

Följ de enkla stegen för att slå samman ODS till ODS. Ladda upp dina filer, ring Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer och spara den sedan i filen ODS. Om du utvecklar kod i C# blir detta enklare än det låter. Se C# exempel som slår samman ODS till ODS.

Exempelkod för att slå samman ODS till ODS i C#
Select two files
Output format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Combine(new Workbook("Combine.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man slår samman ODS till ODS via C#

Behöver du slå samman ODS till ODS programmatiskt? Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med Aspose.Cells for .NET API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Installera ‘Aspose.Cells for .NET’.
 • Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C#-projekt.
 • Ladda filen ODS med Workbook-klassen.
 • Anropa Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer.
 • Anrop Workbook.Save-metoden och skicka ut filnamnet som en parameter.
 • Nu kan du öppna och använda utdatafilen i Microsoft Office, Adobe PDF eller något annat kompatibelt program.

.NET bibliotek för att slå samman ODS till ODS

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Vår produkt är helt plattformsoberoende och stöder Windows, Linux, MacOS, Azure, AWS Lambda.

ODS Vad är ODS filformatet

Filer med tillägget .ods står för OpenDocument Spreadsheet Document-format som kan redigeras av användaren. Data lagras i ODF-filen i rader och kolumner. Det är XML-baserat format och är en av flera undertyper i familjen Open Document Formats (ODF). Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna som publiceras och underhålls av OASIS. Ett antal applikationer på Windows såväl som andra operativsystem kan öppna ODS-filer för redigering och manipulering, inklusive Microsoft Excel, NeoOffice och LibreOffice. ODS-filer kan också konverteras till andra kalkylbladsformat, som XLS, XLSX och andra av olika applikationer.

Läs mera

ODS Vad är ODS filformatet

Filer med tillägget .ods står för OpenDocument Spreadsheet Document-format som kan redigeras av användaren. Data lagras i ODF-filen i rader och kolumner. Det är XML-baserat format och är en av flera undertyper i familjen Open Document Formats (ODF). Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna som publiceras och underhålls av OASIS. Ett antal applikationer på Windows såväl som andra operativsystem kan öppna ODS-filer för redigering och manipulering, inklusive Microsoft Excel, NeoOffice och LibreOffice. ODS-filer kan också konverteras till andra kalkylbladsformat, som XLS, XLSX och andra av olika applikationer.

Läs mera

Andra sammanslagningsformat som stöds

Med hjälp av C# kan man också slå samman ods till många andra filformat inklusive.

Slå samman ODS till DOCX (Microsoft Word-dokument)
Slå samman ODS till SQL (Structured Query Language)
Slå samman ODS till EMF (Förbättrat metafilformat)
Slå samman ODS till GIF (Grafiskt utbytesformat)
Slå samman ODS till HTML (Hyper Text Markup Language)
Slå samman ODS till MD (Markdown Language)
Slå samman ODS till MHTML (Arkivformat för webbsidor)
Slå samman ODS till ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
Slå samman ODS till PDF (Portabelt dokumentformat)
Slå samman ODS till PNG (Bärbar nätverksgrafik)
Slå samman ODS till SVG (Skalbar vektorgrafik)
Slå samman ODS till TIFF (Taggad bildformat)
Slå samman ODS till TSV (Tab-separerade värden)
Slå samman ODS till XLS (Excel binärt format)
Slå samman ODS till XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
Slå samman ODS till XLSM (Kalkylbladsfil)
Slå samman ODS till XLSX (OOXML Excel-fil)
Slå samman ODS till XLT (Microsoft Excel-mall)
Slå samman ODS till XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
Slå samman ODS till XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
Slå samman ODS till XML (Extensible Markup Language)
Slå samman ODS till XPS (XML-pappersspecifikationer)
Slå samman ODS till JSON (JavaScript-objektnotation)