XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for .NET
XPS

Slå samman XLT till XPS via C#

Höghastighetsbibliotek C# för sammanslagning av XLT till XPS. Använd vår excel-konvertering API för att utveckla plattformsoberoende mjukvara på hög nivå i C#. Detta är en professionell mjukvarulösning för att importera och exportera 0816153 och många andra excel-format, och många andra excel-format.

Slå samman XLT till XPS med C#

Hur slår jag samman XLT till XPS? Med Aspose.Cells for .NET bibliotek kan du enkelt slå samman XLT till XPS programmatiskt med några rader kod. Aspose.Cells for .NET kan bygga plattformsoberoende applikationer med förmågan att generera, modifiera, konvertera, rendera och skriva ut alla Excel-filer. .NET Excel API konverterar inte bara mellan kalkylarksformat, det kan också rendera Excel-filer som bilder, PDF, HTML, ODS, ODS, CSV, 0761687481, 0761687481, vilket gör det till ett perfekt val, Pt utbyta dokument i branschstandard format. Öppen NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Slå samman XLT till XPS i C# Online gratis

Följande exempel visar hur man slår samman XLT till XPS i Aspose.Cells for .NET.

Följ de enkla stegen för att slå samman XLT till XPS. Ladda upp dina filer, ring Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer och spara den sedan i filen XPS. Om du utvecklar kod i C# blir detta enklare än det låter. Se C# exempel som slår samman XLT till XPS.

Gratis online för att slå samman XLT till XPS i C#
Select two files
Output format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Combine(new Workbook("Combine.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Hur man slår samman XLT till XPS via C#

Behöver du slå samman XLT till XPS programmatiskt? Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med Aspose.Cells for .NET API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Installera ‘Aspose.Cells for .NET’.
 • Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C#-projekt.
 • Ladda filen XLT med Workbook-klassen.
 • Anropa Workbook.Combine-metoden för att sammanfoga filer.
 • Anrop Workbook.Save-metoden och skicka ut filnamnet som en parameter.
 • Nu kan du öppna och använda utdatafilen i Microsoft Office, Adobe PDF eller något annat kompatibelt program.

.NET bibliotek för att slå samman XLT till XPS

Det finns två alternativa alternativ för att installera “Aspose.Cells for .NET” på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

 1. Installera en NuGet Paket . Ser Dokumentation
 2. Installera biblioteket med Package Manager Console inom Visual Studio IDE

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET, .NET Core eller Mono plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Vår produkt är helt plattformsoberoende och stöder Windows, Linux, MacOS, Azure, AWS Lambda.

XLT Vad är XLT filformatet

Filer med filtillägget .xlt är mallfiler skapade med Microsoft Excel som är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office-paketet. Microsoft Office 97-2003 stödde att skapa nya XLT-filer samt att öppna dessa. Den senaste versionen av Excel kan fortfarande öppna detta gamla formatmallfiler. En sådan mallfil används för att snabbt skapa nya Excel-filer med standarddata och inställningar som sidformatering, teckenstorlek, marginaler, diagram, etc som kan sparas ytterligare som nya .xls-filer.

Läs mera

XPS Vad är XPS filformatet

En XPS-fil representerar sidlayoutfiler som är baserade på XML Paper Specifications skapade av Microsoft. Den utvecklades som en ersättning för filformatet EMF och liknar filformatet PDF, men använder XML i layout, utseende och utskriftsinformation för ett dokument . Det är faktiskt mer berättigat att säga att XPS är ett försök på PDF, men att det inte kunde få tillräckligt med popularitet eftersom det ägs av PDF av många anledningar. Microsoft tillhandahåller XPS Document Writer som standard från Windows 7 och framåt för att skapa XPS filer. XPS-filer kan genereras genom att välja "Microsoft XPS Document Writer" som skrivare medan du skriver ut dokumentet.

Läs mera

Andra sammanslagningsformat som stöds

Med hjälp av C# kan man också slå ihop xlt till många andra filformat inklusive.

Slå samman XLT till DOCX (Microsoft Word-dokument)
Slå samman XLT till SQL (Structured Query Language)
Slå samman XLT till EMF (Förbättrat metafilformat)
Slå samman XLT till GIF (Grafiskt utbytesformat)
Slå samman XLT till HTML (Hyper Text Markup Language)
Slå samman XLT till MD (Markdown Language)
Slå samman XLT till MHTML (Arkivformat för webbsidor)
Slå samman XLT till ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
Slå samman XLT till PDF (Portabelt dokumentformat)
Slå samman XLT till PNG (Bärbar nätverksgrafik)
Slå samman XLT till SVG (Skalbar vektorgrafik)
Slå samman XLT till TIFF (Taggad bildformat)
Slå samman XLT till TSV (Tab-separerade värden)
Slå samman XLT till XLS (Excel binärt format)
Slå samman XLT till XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
Slå samman XLT till XLSM (Kalkylbladsfil)
Slå samman XLT till XLSX (OOXML Excel-fil)
Slå samman XLT till XLT (Microsoft Excel-mall)
Slå samman XLT till XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
Slå samman XLT till XLTX (Office OpenXML Excel-mall)
Slå samman XLT till XML (Extensible Markup Language)
Slå samman XLT till XPS (XML-pappersspecifikationer)
Slå samman XLT till JSON (JavaScript-objektnotation)