PNG JPG BMP TIFF XLSB
Aspose.Cells for .NET

Slå samman XLSB-format i C#

Inbyggd och högpresterande XLSB-dokumentsammanslagning med Aspose.Cells for .NET API:er på serversidan, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Så här sammanfogar du XLSB-fil med C#

För att slå samman XLSB-fil kommer vi att använda

Aspose.Cells for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd plattform för dokumentmanipulering och sammanslagning av API för C#. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Steg för att slå samman XLSB-filer i C#

Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med

Aspose.Cells for .NET

API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda alla XLSB-filer med fullständig sökväg.
 • Gör ett dokument som basfil
 • Anropa den relevanta metoden för att sammanfoga och sammanfoga filer en efter en.
 • Anropa metoden Save() och skicka filnamnet (fullständig sökväg) och formatet (XLSB) som en parameter.
 • Nu kan du öppna och använda XLSB-filen i Microsoft Office, Adobe PDF eller något annat kompatibelt program.

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin-plattformar- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio- Aspose.Cells for .NET DLL som refereras till i ditt projekt - Installera från NuGet med hjälp av knappen Ladda ner ovan
 

Slå samman XLSB-filer - C#

 
 • Om Aspose.Cells for .NET API

  Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och återge Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online XLSB Merger Live Demos

  Slå samman XLSB-dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp dina XLSB-filer.
    Det kommer att slås samman och sammanfogas direkt.

  XLSB Vad är XLSB filformatet

  XLSB-filformatet anger det binära filformatet för Excel, som är en samling poster och strukturer som anger innehållet i Excel-arbetsboken. Innehållet kan innehålla ostrukturerade eller semistrukturerade tabeller med siffror, text, eller både siffror och text, formler, externa dataanslutningar, diagram och bilder. Till skillnad från XLSX (som är baserat på Open XML-filformat), representerar XLSB en binär Excel-arbetsboksfil. XLSB-filer kan läsas och skrivas till snabbare vilket gör dem användbara för att arbeta med stora filer. XLSB används sällan för att lagra arbetsböcker eftersom XLSX (och tidigare XLS) är de vanligaste användarvalda filformaten för att spara arbetsböcker. Den kan öppnas av Microsoft Office 2007 och senare.

  Läs mera

  Andra sammanslagningsformat som stöds

  Genom att använda C# kan man också slå ihop många andra filformat, inklusive.

  CSV (Kommaseparerade värden)
  HTML (Hyper Text Markup Language)
  MHTML (Arkivformat för webbsidor)
  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  TSV (Tab-separerade värden)
  Text (Textdokument)
  XLS (Excel binärt format)
  XLSM (Kalkylbladsfil)
  XLSX (OOXML Excel-fil)
  XLT (Microsoft Excel-mall)
  XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
  XLTX (Office OpenXML Excel-mall)