Microsoft® Excel-fildelning via .NET

Dela upp ett Excel-dokument i olika filer med C#-koden inom .NET-baserade applikationer

 

.NET Excel-bibliotek kan dela upp Excel-dokument i flera kalkylblad inom .NET baserade applikationer. Filformat som stöds inkluderar XLS, XLSX, XLSB, XLSM, ODS.

Dela upp Excel-dokument i flera filer

Det enklaste sättet att dela upp Excel-filer arkmässigt är att komma åt alla ark via Arbetsblad , Itererar genom varje ark och anropar Kopiera metod. Äntligen sparar du den på en angiven väg.

  • Ladda Excel-filen med fullständig sökväg med hjälp av Arbetsbok klass .
  • Iterera genom varje ark
  • Skapa ett nytt Workbook-klassobjekt
  • Kopiera arket via Kopieringsmetod
  • Anropa metoden Save() och skicka filnamnet (fullständig sökväg) med relevant SaveFormat.
C# Kod för att dela upp Excel-filer
 

Dela upp Excel-kalkylblad i rutor

För att dela upp kalkylbladsfönster i rutor, tillhandahåller API Split metod av kalkylbladsklassen, som ger den delade vyn av kalkylbladet. För att ta bort delad vy ger API RemoveSplit-metoden . Spara den till sist i en angiven sökväg.

C# Kod för att dela Excel-kalkylbladsfönster
C# Kod för att ta bort delad panoreringsvy