PNG JPG BMP TIFF ODS
Aspose.Cells for .NET

Dela ODS Format i C#

Inbyggd och högpresterande ODS splitter som använder API:er på serversidan, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Hur man delar upp ODS-fil med C#

För att dela ODS-filen kommer vi att använda

Aspose.Cells for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och splitter API för C# plattform. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Steg för att dela ODS filer i C#

En grundläggande splitter med

Aspose.Cells for .NET

API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda filen ODS med fullständig sökväg för delning.
 • Iterera genom varje ark
 • Skapa ett nytt Workbook-klassobjekt
 • Kopiera arket via Kopieringsmetod Anropa metoden Save() och skicka filnamnet (fullständig sökväg) och SaveFormat.Ods som parameter.

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin Platforms
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt - Installera från NuGet med hjälp av nedladdningsknappen ovan
 

Split ODS Fil - C#

 
 • Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online ODS Splitter Live Demos

  Dela ODS dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ner Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din ODS-fil så kommer den att delas direkt.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  ODS Vad är ODS filformatet

  Filer med tillägget ODS står för OpenDocument Spreadsheet Document-format som kan redigeras av användaren. Data lagras i ODF-filen i rader och kolumner. Det är XML-baserat format och är en av flera undertyper i familjen Open Document Formats (ODF). Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna som publiceras och underhålls av OASIS. Ett antal applikationer på Windows såväl som andra operativsystem kan öppna ODS-filer för redigering och manipulering, inklusive Microsoft Excel, NeoOffice och LibreOffice. ODS-filer kan också konverteras till andra kalkylbladsformat, liksom XLS, XLSX och andra av olika applikationer.

  Läs mera

  Andra uppdelningsformat som stöds

  Med hjälp av C# kan man också dela upp stora filer i bitar av många andra filformat inklusive.

  XLS (Excel binärt format)
  XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLSM (Kalkylbladsfil)
  XLSX (OOXML Excel-fil)