PNG JPG BMP TIFF XLS
Aspose.Cells for .NET

Dela XLS Format i C#

Inbyggd och högpresterande XLS splitter som använder API:er på serversidan, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Hur man delar upp XLS-fil med C#

För att dela XLS-filen kommer vi att använda

Aspose.Cells for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och splitter API för C# plattform. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Steg för att dela XLS filer i C#

En grundläggande splitter med

Aspose.Cells for .NET

API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda filen XLS med fullständig sökväg för delning.
 • Iterera genom varje ark
 • Skapa ett nytt Workbook-klassobjekt
 • Kopiera arket via Kopieringsmetod
 • Anropa metoden Save() och skicka filnamnet (fullständig sökväg) och SaveFormat.Xls som parameter.

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin Platforms
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt - Installera från NuGet med hjälp av nedladdningsknappen ovan
 

Split XLS Fil - C#

 
 • Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online XLS Splitter Live Demos

  Dela XLS dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ner Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din XLS-fil så kommer den att delas direkt.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  XLS Vad är XLS filformatet

  Filer med tillägget XLS representerar det binära filformatet i Excel. Sådana filer kan skapas av Microsoft Excel såväl som andra liknande kalkylbladsprogram som OpenOffice Calc eller Apple Numbers. Filer som sparas av Excel är känd som Workbook där varje arbetsbok kan ha ett eller flera kalkylblad. Data lagras och visas för användare i tabellformat i kalkylblad och kan sträcka sig över numeriska värden, textdata, formler, externa dataanslutningar, bilder och diagram. Applikationer som Microsoft Excel låter dig exportera arbetsboksdata till flera olika format inklusive PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS och flera andra. Filformatet XLS ersattes med ett mer öppet och strukturerat format, XLSX, med lanseringen av Microsoft Excel 2007. De senaste versionerna ger fortfarande stöd för att skapa och läsa XLS-filer, även om XLSX nu är förstahandsvalet.

  Läs mera

  Andra uppdelningsformat som stöds

  Med hjälp av C# kan man också dela upp stora filer i bitar av många andra filformat inklusive.

  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLSM (Kalkylbladsfil)
  XLSX (OOXML Excel-fil)