PNG JPG BMP TIFF XLSB
Aspose.Cells for .NET

Dela XLSB-format i C#

Inbyggd och högpresterande XLSB-splitter som använder API:er på serversidan, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Så här delar du XLSB-fil med C#

För att dela XLSB-fil kommer vi att använda

Aspose.Cells for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och splitter API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Steg för att dela XLSB-filer i C#

En grundläggande splitter med

Aspose.Cells for .NET

API:er kan göras med bara några rader kod.

Ladda XLSB-filen med fullständig sökväg för delning.

 • Iterera genom varje ark
 • Skapa ett nytt Workbook-klassobjekt
 • Kopiera arket via Kopieringsmetod
 • Anropa metoden Save() och skicka filnamnet (fullständig sökväg) och SaveFormat.Xlsb som parameter.

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin-plattformar- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio- Aspose.Cells for .NET DLL som refereras till i ditt projekt - Installera från NuGet med hjälp av knappen Ladda ner ovan
 

Dela XLSB-fil - C#

 
 • Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och återge Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online XLSB Splitter Live Demos

  Dela XLSB-dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ned Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din XLSB-fil så delas den direkt.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  XLSB Vad är XLSB filformatet

  XLSB-filformatet anger det binära filformatet för Excel, som är en samling poster och strukturer som anger innehållet i Excel-arbetsboken. Innehållet kan innehålla ostrukturerade eller semistrukturerade tabeller med siffror, text, eller både siffror och text, formler, externa dataanslutningar, diagram och bilder. Till skillnad från XLSX (som är baserat på Open XML-filformat), representerar XLSB en binär Excel-arbetsboksfil. XLSB-filer kan läsas och skrivas till snabbare vilket gör dem användbara för att arbeta med stora filer. XLSB används sällan för att lagra arbetsböcker eftersom XLSX (och tidigare XLS) är de vanligaste användarvalda filformaten för att spara arbetsböcker. Den kan öppnas av Microsoft Office 2007 och senare.

  Läs mera

  Andra uppdelningsformat som stöds

  Med C# kan man också dela upp stora filer i bitar av många andra filformat, inklusive.

  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLS (Excel binärt format)
  XLSM (Kalkylbladsfil)
  XLSX (OOXML Excel-fil)