PNG JPG BMP TIFF XLSM
Aspose.Cells for .NET

Dela XLSM Format i C#

Inbyggd och högpresterande XLSM splitter som använder API:er på serversidan, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Hur man delar upp XLSM-fil med C#

För att dela XLSM-filen kommer vi att använda

Aspose.Cells for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och splitter API för C# plattform. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Steg för att dela XLSM filer i C#

En grundläggande splitter med

Aspose.Cells for .NET

API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda filen XLSM med fullständig sökväg för delning.
 • Iterera genom varje ark
 • Skapa ett nytt Workbook-klassobjekt
 • Kopiera arket via Kopieringsmetod
 • Anropa metoden Save() och skicka filnamnet (fullständig sökväg) och SaveFormat.Xlsm som parameter.

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin Platforms
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt - Installera från NuGet med hjälp av nedladdningsknappen ovan
 

Split XLSM Fil - C#

 
 • Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online XLSM Splitter Live Demos

  Dela XLSM dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ner Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din XLSM-fil så kommer den att delas direkt.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  XLSM Vad är XLSM filformatet

  Filer med tillägget XLSM är en typ av kalkylbladsfiler som stöder makron. Ur applikationssynpunkt är ett makro en uppsättning instruktioner som används för att automatisera processer. Ett makro används för att registrera de steg som utförs upprepade gånger och underlättar utförandet av åtgärderna genom att köra makrot igen. Makron programmeras med Microsoft:s Visual Basic for Applications (VBA) från Excel-arbetsboken med hjälp av Visual Basic Editor och kan köras/felsökas direkt därifrån.

  Läs mera

  Andra uppdelningsformat som stöds

  Med hjälp av C# kan man också dela upp stora filer i bitar av många andra filformat inklusive.

  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLS (Excel binärt format)
  XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLSX (OOXML Excel-fil)