PNG JPG BMP TIFF XLSX
Aspose.Cells for .NET

Dela XLSX Format i C#

Inbyggd och högpresterande XLSX splitter som använder API:er på serversidan, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Hur man delar upp XLSX-fil med C#

För att dela XLSX-filen kommer vi att använda

Aspose.Cells for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumenthantering och splitter API för C# plattform. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Steg för att dela XLSX filer i C#

En grundläggande splitter med

Aspose.Cells for .NET

API:er kan göras med bara några rader kod.

 • Ladda filen XLSX med fullständig sökväg för delning.
 • Iterera genom varje ark
 • Skapa ett nytt Workbook-klassobjekt
 • Kopiera arket via Kopieringsmetod
 • Anropa metoden Save() och skicka filnamnet (fullständig sökväg) och SaveFormat.Xlsx som parameter.

Systemkrav

Våra API:er stöds på alla större plattformar och operativsystem. Innan du kör koden nedan, se till att du har följande förutsättningar på ditt system.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin Platforms
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt - Installera från NuGet med hjälp av nedladdningsknappen ovan
 

Split XLSX Fil - C#

 
 • Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online XLSX Splitter Live Demos

  Dela XLSX dokument just nu genom att besöka vår Live Demos webbplats . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ner Aspose API.
    Du behöver inte skriva någon kod.
    Ladda bara upp din XLSX-fil så kommer den att delas direkt.
    Du kommer att få nedladdningslänken.

  XLSX Vad är XLSX filformatet

  XLSX är ett välkänt format för Microsoft Excel-dokument som introducerades av Microsoft med lanseringen av Microsoft Office 2007. Baserat på strukturen organiserad enligt Open Packaging-konventionerna som beskrivs i del 2 av OOX3ML-standarden ECMA- är det nya formatet ECMA ett zip-paket som innehåller ett antal XML-filer. Den underliggande strukturen och filerna kan undersökas genom att helt enkelt packa upp .xlsx-filen.

  Läs mera

  Andra uppdelningsformat som stöds

  Med hjälp av C# kan man också dela upp stora filer i bitar av många andra filformat inklusive.

  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLS (Excel binärt format)
  XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLSM (Kalkylbladsfil)