HTML JPG PDF XML ODS
Aspose.Cells for .NET
ODS

Lås upp ODS Kalkylblad via C#

Ta bort skyddet från ODS med .NET-biblioteket.

Hur man låser upp ODS-fil med C#

För att ta bort skyddsfilen ODS kommer vi att använda

Aspose.Cells for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumentskydd API för C# plattform. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Aspose.Cells


PM> Install-Package Aspose.Cells

Lås upp ODS via C#

Du behöver

aspose.cells.dll

refereras i ditt projekt för att utföra följande arbetsflöde.

 1. Instantiera arbetsboksklass med sökväg till skyddad ODS-fil
 2. Skaffa standard eller valfritt kalkylblad för att ta bort skyddet
 3. Ta bort kalkylbladsskydd med metoden Worksheet.Unprotect
 4. Ta bort Workbook-skyddet med Workbook.Unprotect-metoden
 5. Spara resultatet i formatet ODS

Systemkrav

Aspose.Cells for .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin Platforms
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt
 

Kommando


// instantiate a Workbook object with protected ODS file
var workbook = new Aspose.Cells.Workbook("protected.ods");

// access the default worksheet in the Excel file
var worksheet = workbook.Worksheets[0];

// unprotect worksheet without a password
worksheet.Unprotect();

// unprotect workbook with password
workbook.Unprotect("password");

// save the result back in ODS format
workbook.Save("unprotected.ods", Aspose.Cells.SaveFormat.Auto);
 
 • Om Aspose.Cells for .NET API

  Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Gratis app för att låsa upp ODS

  Kolla våra livedemos för att låsa upp ODS-filer med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Inget behov av att skriva eller kompilera kod
    Ladda bara upp filen ODS och tryck på knappen "Lås upp".
    Ladda ner den resulterande ODS-filen från länken

  ODS Vad är ODS filformatet

  Filer med tillägget ODS står för OpenDocument Spreadsheet Document-format som kan redigeras av användaren. Data lagras i ODF-filen i rader och kolumner. Det är XML-baserat format och är en av flera undertyper i familjen Open Document Formats (ODF). Formatet specificeras som en del av ODF 1.2-specifikationerna som publiceras och underhålls av OASIS. Ett antal applikationer på Windows såväl som andra operativsystem kan öppna ODS-filer för redigering och manipulering, inklusive Microsoft Excel, NeoOffice och LibreOffice. ODS-filer kan också konverteras till andra kalkylbladsformat, liksom XLS, XLSX och andra av olika applikationer.

  Läs mera

  Andra upplåsningsformat som stöds

  Med hjälp av C# kan man enkelt ta bort skydd/upplåsning av olika format inklusive.

  XLS (Excel binärt format)
  XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLSM (Kalkylbladsfil)
  XLSX (OOXML Excel-fil)