HTML JPG PDF XML XLS
Aspose.Cells for .NET
XLS

Lås upp XLS Kalkylblad via C#

Ta bort skyddet från XLS med .NET-biblioteket.

Hur man låser upp XLS-fil med C#

För att ta bort skyddsfilen XLS kommer vi att använda

Aspose.Cells for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumentskydd API för C# plattform. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Aspose.Cells


PM> Install-Package Aspose.Cells

Lås upp XLS via C#

Du behöver

aspose.cells.dll

refereras i ditt projekt för att utföra följande arbetsflöde.

 1. Instantiera arbetsboksklass med sökväg till skyddad XLS-fil
 2. Skaffa standard eller valfritt kalkylblad för att ta bort skyddet
 3. Ta bort kalkylbladsskydd med metoden Worksheet.Unprotect
 4. Ta bort Workbook-skyddet med Workbook.Unprotect-metoden
 5. Spara resultatet i formatet XLS

Systemkrav

Aspose.Cells for .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin Platforms
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt
 

Kommando


// instantiate a Workbook object with protected XLS file
var workbook = new Aspose.Cells.Workbook("protected.xls");

// access the default worksheet in the Excel file
var worksheet = workbook.Worksheets[0];

// unprotect worksheet without a password
worksheet.Unprotect();

// unprotect workbook with password
workbook.Unprotect("password");

// save the result back in XLS format
workbook.Save("unprotected.xls", Aspose.Cells.SaveFormat.Auto);
 
 • Om Aspose.Cells for .NET API

  Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Gratis app för att låsa upp XLS

  Kolla våra livedemos för att låsa upp XLS-filer med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Inget behov av att skriva eller kompilera kod
    Ladda bara upp filen XLS och tryck på knappen "Lås upp".
    Ladda ner den resulterande XLS-filen från länken

  XLS Vad är XLS filformatet

  Filer med tillägget XLS representerar det binära filformatet i Excel. Sådana filer kan skapas av Microsoft Excel såväl som andra liknande kalkylbladsprogram som OpenOffice Calc eller Apple Numbers. Filer som sparas av Excel är känd som Workbook där varje arbetsbok kan ha ett eller flera kalkylblad. Data lagras och visas för användare i tabellformat i kalkylblad och kan sträcka sig över numeriska värden, textdata, formler, externa dataanslutningar, bilder och diagram. Applikationer som Microsoft Excel låter dig exportera arbetsboksdata till flera olika format inklusive PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS och flera andra. Filformatet XLS ersattes med ett mer öppet och strukturerat format, XLSX, med lanseringen av Microsoft Excel 2007. De senaste versionerna ger fortfarande stöd för att skapa och läsa XLS-filer, även om XLSX nu är förstahandsvalet.

  Läs mera

  Andra upplåsningsformat som stöds

  Med hjälp av C# kan man enkelt ta bort skydd/upplåsning av olika format inklusive.

  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLSM (Kalkylbladsfil)
  XLSX (OOXML Excel-fil)