HTML JPG PDF XML XLSX
Aspose.Cells for .NET
XLSX

Lås upp XLSX Kalkylblad via C#

Ta bort skyddet från XLSX med .NET-biblioteket.

Hur man låser upp XLSX-fil med C#

För att ta bort skyddsfilen XLSX kommer vi att använda

Aspose.Cells for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd dokumentskydd API för C# plattform. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Aspose.Cells


PM> Install-Package Aspose.Cells

Lås upp XLSX via C#

Du behöver

aspose.cells.dll

refereras i ditt projekt för att utföra följande arbetsflöde.

 1. Instantiera arbetsboksklass med sökväg till skyddad XLSX-fil
 2. Skaffa standard eller valfritt kalkylblad för att ta bort skyddet
 3. Ta bort kalkylbladsskydd med metoden Worksheet.Unprotect
 4. Ta bort Workbook-skyddet med Workbook.Unprotect-metoden
 5. Spara resultatet i formatet XLSX

Systemkrav

Aspose.Cells for .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin Platforms
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio
 • Lägg till referens till Aspose.Cells for .NET DLL i ditt projekt
 

Kommando


// instantiate a Workbook object with protected XLSX file
var workbook = new Aspose.Cells.Workbook("protected.xlsx");

// access the default worksheet in the Excel file
var worksheet = workbook.Worksheets[0];

// unprotect worksheet without a password
worksheet.Unprotect();

// unprotect workbook with password
workbook.Unprotect("password");

// save the result back in XLSX format
workbook.Save("unprotected.xlsx", Aspose.Cells.SaveFormat.Auto);
 
 • Om Aspose.Cells for .NET API

  Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och rendera Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och den kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Gratis app för att låsa upp XLSX

  Kolla våra livedemos för att låsa upp XLSX-filer med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Inget behov av att skriva eller kompilera kod
    Ladda bara upp filen XLSX och tryck på knappen "Lås upp".
    Ladda ner den resulterande XLSX-filen från länken

  XLSX Vad är XLSX filformatet

  XLSX är ett välkänt format för Microsoft Excel-dokument som introducerades av Microsoft med lanseringen av Microsoft Office 2007. Baserat på strukturen organiserad enligt Open Packaging-konventionerna som beskrivs i del 2 av OOX3ML-standarden ECMA- är det nya formatet ECMA ett zip-paket som innehåller ett antal XML-filer. Den underliggande strukturen och filerna kan undersökas genom att helt enkelt packa upp .xlsx-filen.

  Läs mera

  Andra upplåsningsformat som stöds

  Med hjälp av C# kan man enkelt ta bort skydd/upplåsning av olika format inklusive.

  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  XLS (Excel binärt format)
  XLSB (Binär Excel arbetsbok fil)
  XLSM (Kalkylbladsfil)