HTML JPG PDF XML XLSB
Aspose.Cells for .NET
XLSB

XLSB File Viewer for .NET

Visa Excel- och OpenOffice-kalkylblad som XLSB utan att behöva Microsoft Excel eller Office Automation.

Så här visar du XLSB-fil med C#

För att se XLSB-filen kommer vi att använda

Aspose.Cells for .NET

API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd API för C#-plattform som kan användas med alla tittare. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Cells och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Cells

Steg för att visa XLSB via C#

Aspose.Cells gör det enkelt för utvecklarna att se XLSB-filen med bara några rader kod.

 1. Ladda XLSB-filen i en instans av Workbook1. Skapa en instans av HtmlSaveOptions och ställ in ExportHeadings-egenskapen till true1. Spara XLSB-filen i HTML-format med Workbook.Save-metoden1. Ladda resulterande HTML i standardwebbläsaren med Process.Start

Systemkrav

Aspose.Cells for .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin-plattformar- Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio- Aspose.Cells for .NET refereras till i ditt projekt
 

C# exempelkod för att visa XLSB-fil


string output = System.IO.Path.GetTempPath() + Guid.NewGuid().ToString() + ".html";

// ladda XLSB-filen i en instans av Workbook
var book = new Aspose.Cells.Workbook("template.xlsb");
// skapa en instans av HtmlSaveOptions och ställ in ExportHeadings-egenskapen till true
var options = new Aspose.Cells.HtmlSaveOptions();
options.ExportHeadings = true;

// spara XLSB-filen i HTML-format
book.Save(output, options);
// ladda resulterande HTML i standardwebbläsaren
System.Diagnostics.Process.Start(output);
 
 • Om Aspose.Cells for .NET API

  Aspose.Cells API kan användas för att skapa, redigera, konvertera och återge Microsoft Excel-format till olika format. Dessutom kan den användas för omfattande kartläggning, skalbar rapportering och tillförlitliga beräkningar inom mjukvaruapplikationer. Aspose.Cells är en fristående API och kräver ingen programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Gratis app för att se XLSB

  Kolla våra livedemos för att Se XLSB med följande förmåner.

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Inget behov av att skriva eller kompilera kod
    Ladda bara upp XLSB-filen och tryck på "Visa"-knappen
    Ladda ner XLSB-fil från länken om det behövs

  XLSB Vad är XLSB filformatet

  XLSB-filformatet anger det binära filformatet för Excel, som är en samling poster och strukturer som anger innehållet i Excel-arbetsboken. Innehållet kan innehålla ostrukturerade eller semistrukturerade tabeller med siffror, text, eller både siffror och text, formler, externa dataanslutningar, diagram och bilder. Till skillnad från XLSX (som är baserat på Open XML-filformat), representerar XLSB en binär Excel-arbetsboksfil. XLSB-filer kan läsas och skrivas till snabbare vilket gör dem användbara för att arbeta med stora filer. XLSB används sällan för att lagra arbetsböcker eftersom XLSX (och tidigare XLS) är de vanligaste användarvalda filformaten för att spara arbetsböcker. Den kan öppnas av Microsoft Office 2007 och senare.

  Läs mera

  Andra visningsformat som stöds

  Med hjälp av C# kan man också se många andra filformat inklusive.

  CSV (Kommaseparerade värden)
  ODS (OpenDocument Spreadsheet File)
  TSV (Tab-separerade värden)
  Text (Textdokument)
  XLS (Excel binärt format)
  XLSM (Kalkylbladsfil)
  XLSX (OOXML Excel-fil)
  XLT (Microsoft Excel-mall)
  XLTM (Excel Macro-aktiverad mall)
  XLTX (Office OpenXML Excel-mall)