Aspose.Cells  for Node.js via Java

Node.js Excel filformat API:er

Generera, modifiera, konvertera och rendera Excel-kalkylblad med Node.js utan att behöva Microsoft Excel.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Cells for Node.js via Java är en funktionsrik och skalbar API för att bearbeta Excel-kalkylblad med Node.js. API erbjuder konvertering av Excel-filformat, formatering av kalkylblad till den mest detaljerade nivån, skapande av diagram & rendering, pålitlig formelberäkningsmotor och mycket mer.

Aspose.Cells for Node.js via Java stöder de flesta populära kalkylarksformat inklusive XLS, XLSX, ODS, SpreadsheetML, CSV, TSC & HTML.

Avancerade Node.js Excel-kalkylblad API-funktioner

Skapa pivottabeller, diagram, sparklines & villkorlig formatering

Uppdatera befintliga diagram & konvertera diagram till bilder eller PDF

Skapa & manipulera kommentarer & hyperlänkar

Ställ in komplexa formler & beräkna resultat via API

Ställ in skydd på arbetsbok, kalkylblad, cell, kolumn eller rad

Skapa & manipulera namngivna intervall

Fyll i kalkylblad med smarta markörer

Manipulera och uppdatera pivottabeller via API

Konvertera kalkylblad till PDF, XPS & SVG format

Rendering av Excel-kalkylblad

Aspose.Cells for Node.js via Java använder sin renderingsmotor för att rendera till Microsoft Excel med högsta kvalitet. Medan du använder Node.js Excel Processing-bibliotek kan man konvertera hela ark, enskilda filer eller diagram till flera bilder och format med fast layout.

Flexibla visningsalternativ

Aspose.Cells for Node.js via Java ger full kontroll över kalkylbladets sidinställningar man kan manipulera kalkylbladets visningsalternativ som sidorientering, brytningar, storlek, skalning, sidhuvuden, sidfötter och zoomnivå. Dessutom kan utvecklare kontrollera datasynligheten med hjälp av utskriftsområde och frysa rutor för att passa applikationsspecifikationer.

Säkerhetsalternativ

Aspose.Cells for Node.js via Java erbjuder ett brett utbud av säkerhetsfunktioner inklusive kryptering/dekryptering av kalkylblad, innehåll, objekt & scenarioskydd samt möjligheten att dölja och visa rader, kolumner & arbetsblad.

Manipulera rader & Kolumner

Aspose.Cells for Node.js via Java låter dig manipulera rader och kolumner på många olika sätt. Du kan enkelt justera radhöjden & kolumnbredd, anpassa cellerna automatiskt efter innehållet, infoga & ta bort, dölj & av-gömma såväl som grupp & avgruppera rader & kolumner.

Omfattande stöd för formatering av arbetsblad

Aspose.Cells for Node.js via Java tillhandahåller avancerade formateringsfunktioner som låter dig styra presentationen av dina data. Du kan tillämpa formatering på ett kalkylblad, kolumn, rad eller en cell eller lägga till Rich Text i en enskild cell, tillämpa kanter, ange bakgrundsmönster och teckensnittsstil. API tillåter också att lägga till, manipulera & beräkna regler för villkorlig formatering i farten.

Skapa diagram, manipulering & Tolkning

Aspose.Cells for Node.js via Java ger fullt stöd för kartläggning. Man kan enkelt lägga till anpassade eller standarddiagram med hjälp av API, och dynamiskt ställa in data för att uppdatera diagrammen.