Aspose.Cells  for PHP via Java

PHP Excel-kalkylblad API

Utför kalkylarksmanipuleringsuppgifter samt exportera Excel-filer till flera format utan några Microsoft Excel-beroenden.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Cells för PHP via Java är en skalbar och funktionsrik hantering och bearbetning av Excel-kalkylblad API. Applikationer kan utföra konvertering av kalkylbladsformat, diagramhantering och rendering, implementera formler, styling av kalkylblad till den mest detaljerade nivån och mycket mer. API stöder XLS, XLSX, ODS, SpreadsheetML, CSV, Tab Delimited, HTML/MHTML, PDF, XPS och andra format. Utvecklare kan enkelt lägga till möjligheten att skapa, redigera, konvertera och rendera Excel-filer i sina PHP-applikationer medan de använder JavaBridge.

Avancerade funktioner för PHP-kalkylblad API

Stöd för CSV, tabbavgränsad & HTML-format

Ladda & spara OpenDocument Spreadsheet-format (ODS).

Skapa, manipulera & rendera diagram

Importera formler från ett designerkalkylblad

Konfigurera sidinställningar

Skapa och manipulera kommentarer

Ställ in autofilter & sidbrytningar

Ställ in & beräkna komplexa formler

Skapa & manipulera regler för villkorlig formatering

Ställ in säkerhets-/skyddsalternativ

Skapa & manipulera namngivna intervall

Fyll i kalkylblad genom smarta markörer

Skapa, manipulera & uppdatera pivottabeller

Exportera kalkylblad i SVG-format

Skapa & rendera sparklines

Konvertera Excel-filer till XPS, PDF & HTML

Aspose.Cells för PHP via Java API kan konvertera Excel-filer till XPS-, XPS- och HTML-format samt bibehålla högsta visuella kvalitet. Konverteringsprocessen är tillförlitlig och utvecklare kan få det format som krävs med bara några rader.

Spara kalkylblad i flera format - PHP

// load document to be converted

$wkbk = new Workbook("template.xlsx");// save in various formats

$wkbk->save("output.pdf", SaveFormat::PDF);

$wkbk->save("output.xps", SaveFormat::XPS);

$wkbk->save("output.html", SaveFormat::HTML);

Rendera Excel-kalkylblad & Objekt till PDF & Bilder

Aspose.Cells för PHP via Java har sin egen renderingsmotor speciellt utformad för att rendera med högsta trohet mot Microsoft Excel. När du använder Aspose.Cells för PHP via Java kan du konvertera hela kalkylblad, enskilda kalkylblad och amp; diagram till ett antal bilder & format med fast layout.

Flexibla visningsalternativ för arbetsblad

Aspose.Cells för PHP via Java ger dig fullständig kontroll över kalkylbladets sidinställningar så att du kan manipulera Excel-kalkylbladets visningsalternativ som sidbrytningar, sidorientering, skalning, pappersstorlek, sidhuvuden/sidfötter & zoomnivå. Du kan också kontrollera datasynlighet med hjälp av frysrutor & utskriftsområde för att passa dina applikationskrav.

Effektiv, Robust & Pålitlig formelberäkningsmotor

Aspose.Cells för PHP via Java är utrustad med en kraftfull formelberäkningsmotor som stöder nästan alla standardformler och avancerade Microsoft Excel-formler och funktioner. Du kan läsa, ställa in och beräkna resultaten av formler av inbyggd eller tilläggstyp, array och R1C1-referensstil.

Visualisera data med formatering, diagram & Grafik

Biblioteket är så flexibelt att man kan förse kalkylblad med alla typer av visuella effekter samt kan tillämpa formatering på ett kalkylblad, rad, kolumn eller cell, ställa in typsnitt med attribut, definiera cellstil & talformat, lägg till Rich Text och definiera regler för villkorlig formatering.

På samma sätt, för ett professionellt utseende och lätt att förstå diagram och grafik är de integrerade delarna. Aspose.Cells för PHP via Java API:er kan skapa och manipulera alla typer av standard- och anpassade diagram. Dessutom kan olika typer av ritobjekt enkelt läggas till cellerna.