Aspose.Cells  for Python via Java

Python Excel-kalkylblad Parsing API:er

Generera, läs, skriv eller manipulera kalkylblad samt exportera Excel-filer till flera format inom Python-applikationer.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Cells for Python via Java är en snabb och pålitlig API för bearbetningsuppgifter för kalkylblad. Utvecklare kan skapa enkla eller komplexa kalkylblad, manipulera och extrahera information från Excel-filer. API läser flera excel-format och kan rendera kalkylblad till XPS, PDF, MHTML, HTML, vanlig text, bilder och mer. Det är den bästa lösningen för att automatisera Excel-rapporter med python.

Avancerade Python Excel API funktioner

Läs Excel-kalkylblad

Återge kalkylark till PDF, EMF och bilder

Justera kalkylblad i arbetsböcker

Skydda/avskydda kalkylblad

Lägg till bilder och skapa diagram

Skapa pivottabeller och pivotdiagram

Lägg till och redigera kommentarer på cellnivå

Sök och ersätt data

Dela och slå ihop celler

Lägg till eller ta bort gruppering i rader och kolumner

Ställ in sifferformatering

Läs och ställ in formler

Konfigurera sidinställningar

Justera sidorientering, skalning, pappersstorlek

Läs & skriva villkorlig formatering

Konvertering av flera format

Python Excel-bibliotek ger konvertering av Excel-filer till PDF, XPS & HTML format. Den pålitliga konverteringen av API gör det till en perfekt lösning för företag som behöver utbyta filer i industristandardformat.

Spara kalkylblad i olika format - Java


// load file to be converted
Workbook wkbk= new Workbook(SD_PATH + "template.xls");

// Convert XLS to PDF, XPS and HTML
wkbk.save(SD_PATH + "poutput.pdf", SaveFormat.PDF);

wkbk.save(SD_PATH + "xoutput.xps", SaveFormat.XPS);

wkbk.save(SD_PATH + "houtput.html", SaveFormat.HTML);

Flexibla visningsalternativ

Aspose.Cells for Python via Java ger full kontroll över sidinställningar som gör det möjligt att manipulera flera visningsalternativ som förhandsgranskning av sidbrytningar, ställ in zoomnivå, ställ in sidorientering, styr datasynlighet med frysrutor, pappersstorlek, skalning, rubriker & sidfötter och utskriftsområde.

Excel Sheets Datahantering

Aspose.Cells for Python via Java API ger omfattande stöd för hantering av kalkylbladsdata. Man kan enkelt manipulera vilken cell som helst i kalkylbladet vid körning eller importera data till kalkylbladen från olika datakällor.

Anpassning av diagram

Aspose.Cells for Python via Java ger fullt stöd för kartläggning. Man kan enkelt lägga till standard och anpassade diagram eller dynamiskt ställa in diagramdata för att uppdatera diagrammet via detta pythonbibliotek.